Detta hjälper inga arbetare

Ledare Artikeln publicerades
Hjälper både oss och sig själva.
Foto:Bertil Ericson
Hjälper både oss och sig själva.

Det var det svenska Laval-fallet som satte saken på sin spets för tretton år sedan. Vilka regler ska gälla för arbetare som jobbar i ett annat EU-land? Nu håller EU:s stats- och regeringschefer på att slå sönder något som har gynnat Sverige väl.

Den fria rörligheten har redan från början setts som en förutsättning för att länderna i det forna Öst ska ha en chans att bygga upp sitt välstånd efter murens fall. Men ”den polske rörmokaren” är ett uttryck som andas hot. Åtminstone i Frankrike där begreppet är känt.

Här i Sverige skulle man kunna översätta det med polacker som lägger tak och slipar golv, eller hjälper till på våra synnerligen behövda lägenhetsbyggen. Åtminstone använder LO flitigt denna nidbild och kallar det för lönedumpning och "oseriös verksamhet" att polska företagare placerar sin arbetskraft här.

Det spelar vid närmare eftertanke ingen roll om det utländska företag som har så kallad utstationerad arbetskraft är aldrig så seriöst - i LO:s ögon är allt som kommer med konkurrens till svensk arbetsmarknad att betrakta som "oseriöst".

Efterfrågan i Sverige på byggarbetare, plåtslagare och takläggare uppstår för att det finns ett behov. Vita anställningar hjälper Polen att få in skattepengar, vilket i sin tur hjälper det forna öst som fortfarande ligger ett bra stycke efter väst i välstånd.

Det borde vara välkommet - inte minst för att det kan avhjälpa sociala problem. Men istället för att rasera murar gör EU:s stats- och regeringschefer nu sitt bästa för att rasera enskildas möjligheter.

För att vara rakt på sak: det ska inte längre vara tillåtet för företag att komma hit och konkurrera med något lägre löner, trots att de faktiskt får mer betalt än i hemlandet. Det handlar med andra ord inte om att värna arbetstagarens rätt i det här fallet, utan fackens rätt att hålla borta konkurrens från en annars stel och omedgörlig arbetsmarknad. Den nya formuleringen är att man ska få ”lika lön för lika arbete på samma plats”. Det blir alltså upp till arbetsgivaren att hålla koll på vad som är ”lika lön för arbete på samma plats” när han skickar sina hantverkare ut i Europa - något som garanterat sätter effektiva käppar i rörlighetshjulen. Sade någon administration? Pappersarbete? Snårigt att orientera sig?

Bestämmelsen lägger sten på börda i ett EU som redan är tyngt av konflikter. De nya bestämmelserna har inte fallit väl ut i länder som Litauen, Polen och Ungern, vilket är förståeligt.

Det kan vara bra för läsaren att veta att 2015 arbetade ungefär två miljoner människor i annat EU-land. Det motsvarar mindre än en procent av hela arbetsstyrkan, enligt Europaportalen. Och det är alltså över denna enda procent som politikerna blir konfysa över och ser hot i varje buske.

Vi i väst är så ängsliga att bli utsatta för konkurrens att vi hellre stänger de ute, som kunde hjälpa oss att få bättre fart på ekonomin. Och med det förhindrar vi dessutom våra grannar att förbättra sin ekonomiska situation. Det är rätt tragiskt, när man tänker på det.