Ledare BLT

Skapar fond för utveckling

Ledare BLT Artikeln publicerades

Om det blir av vill säga. Blekinge Offshores motor och eldsjäl Anders Olsson är övertygad om att vindkraftverken utanför Hanö verkligen kommer att byggas, men han vet inte än hur många. Blir det 600-700 verk, så kan den utlovade procenten av omsättningen ge 50 miljoner, om det bara blir hälften ger det ändå 25 miljoner. Men han är inte där än.

Men ambitionerna är höga. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, BTH och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, har Blekinge Offshore skrivit en avsiktsförklaring som syftar till att skapa den här fonden.

Den ska byggas upp med en procent av omsättningen varje år, inte en procent av vinsten. Kommer verken att byggas, så kommer man också att producera el. Men hur lång tid det tar tills företaget går med vinst vet man ju inte, även om optimismen är stor. Omsättningen däremot kommer ju så fort man börjar sälja el. Det är därför som Anders Olsson vågar lova dessa pengar.

Han har kommit fram till summan baserat på ett elpris på 80 öre, inklusive allt. Hur pass rätt han har träffat i den skattningen återstår också att se.

Det är ett och ett halvt år sedan ansökan lämnades in till Miljödomstolen i Växjö och det har gått många turer fram och tillbaka mellan Blekinge Offshore, domstolen och de 20-talet berörda företagen, organisationerna och så vidare.

Försvaret har varit en av de besvärligare parterna, men Anders Olsson är övertygad om att det löser sig. Tidig höst förväntas nästa steg i processen tas när Miljödomstolen håller huvudförhandling på plats i Sölvesborg.

* Blekinge Offshore bygger och ser till att pengarna kommer in.

* BTH: s profil är ju hållbar utveckling samtidigt som man sysslar med maritim forskning. BTH bistår med vetenskaplig expertis vid bedömningen av de framtida ansökningarna till fonden, utom när man själv vill ta del av de där miljonerna. Då inträder extern expertis.

* SNF är med för att se till att projekten verkligen kommer miljön till godo och man har redan nu flera idéer som kan bli verklighet med hjälp av "snurrefonden".

Medlen ska gå till forskning och utveckling inom förnybar energi, till natur- och miljövård, till näringslivsprojekt med grön inriktning och andra samhällsnyttiga ändamål. Om den här fonden blir av och pengarna flyter in så är väl den beskrivningen tillräckligt vid för att hart när varje tänkbar idé ska kunna klämmas in under paraplyet. Det är mycket pengar och det är ju en fantastisk vision som Anders Olsson har grunnat på länge. Det är många OM inblandade i det här projektet men själva tanken är mycket god.

Sedan kan vi fundera på utfallet och samhällsnyttan. Blir parken av kommer byggandet att ge jobb på flera håll och händer, inte minst alla de miltals kablar som ska dras mellan verken och mellan parken och land. Platsen är vald eftersom Polenkablen ansluter till Karlshamn och där finns därför tillräcklig överföringskapacitet till stamnätet.

Men det är många hinder på vägen och inte ens det första miljöbeskedet är klart. Anders Olsson har också anmält ärendet till regeringen i hopp om att beslutet om byggnationen ska fattas på regeringsnivå. Blir det så kan beslutet inte överklagas.

Men oavsett vilket så är det spännande framtidsvisioner som målas upp. Det är inte många instanser i landet som ens ägnar Blekinges utveckling en tanke. Vi får sköta oss själva bäst vi kan. Går detta projektet igenom får vi ett gott tillskott av resurser för utvecklingen i länet.

Det är tur att det finns visionärer. Det gäller bara att visionerna blir verklighet.