Ledare BLT

Löfven är bakbunden

Ledare BLT Artikeln publicerades

LEDARE || Att ta ansvar är ett politiskt modebegrepp. Men så här i valårstider tenderar politiker trots det att bli lite extra generösa. Det märks här på säkerhets- och försvarskonferensen i Sälen.

Försvarsmaktens ökade problem med både personalförsörjning och materielförsörjning spelar naturligtvis sin roll. Det är svårt att hävda att militären tål ytterligare nedskärningar. Såväl Stefan Löfven (S) som Göran Hägglund (Kd) och Jan Björklund (Fp) har tvärtom talat om ökade satsningar.

Statsminister Reinfeldt lovar inget, men har inte heller stängt dörren för att öka anslagen.

I sitt tal under gårdagen lovade Löfven ökade satsningar på försvaret och hyllade den svenska försvarsindustrin. Att det finns en viss oenighet inom de olika regeringsalternativen är naturligt, men i den rödgröna röran är klyftan så djup att det är svårt att se hur en sådan regering skulle kunna komma överens.

  Åsa Romson (Mp) och Jonas Sjöstedt (V) skäms för att Sverige har en stark försvarsindustri och vill kraftigt begränsa vår export. Löfven vill tvärtom vårda den.

  Romson vill kraftigt dra ner på försvaret och hennes kollega Fridolin har talat om ett icke-våldsförsvar. Sjöstedt vill dra ner på såväl materiel som de internationella insatserna. Löfven vill satsa på militären.

  Sjöstedt är en stark motståndare till Sveriges djupa samarbete med Nato. Löfven lyfter tvärtom fram det som en viktig del för att bevara vår säkerhet.

  Finns det någon avgörande punkt som partierna kan enas om? Det är knappast konstigt att Löfven försökte vifta undan alla frågor om den framtida försvarspolitiken med att hänvisa till försvarsberedningen.

  Förslagen om att lägga ned marinens musikkår och flygverkstaden i Kallinge visar hur långt nedskärningarna har gått. I den stora försvarsbudgeten handlar det om felräkningspengar, som dessutom riskerar att skapa ökade kostnader på andra budgetrader. Men på något sätt måste budgeten gå ihop.

  På plats i Sälen finns det flera som kämpar för musikkårens och flygverkstadens överlevnad. Men om Vänsterpartiet, som föreslår mer än en miljard i besparingar på militären, får plats i regeringen påverkar det naturligtvis försvarets funktioner i Blekinge.

  Även inom alliansen kan man skymta sprickor. Vissa partier arbetar för Natomedlemskap, andra tycker att dagens samarbete är tillräckligt. Vissa är tveksamma till höjda försvarsanslag, andra förordar dem. Men skillnaderna handlar mer om nyanser än om principer.

  När de rödgröna lade gemensam budgetmotion inför valet 2010 enades de om besparingar på två miljarder kronor, varav 800 miljoner direkt från förbanden. Socialdemokraterna gav vika för småpartierna. Vad kan vi vänta om de skulle vinna valet i år?

  Erik Hultgren bevakar Rikskonferensen för Folk och Försvar på plats från Sälen.