Ledare BLT

Insiktsfullt efter Blekingebesök

Ledare BLT

KOMMENTAR || ”Samtal på kontor kan många gånger vara bra och intressanta men ingenting är så bra som att vara ute i fältet och vi åkte därför ner till Ronnebyåns mynning och träffade fyra fiskare från Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.

Artikeln publicerades 21 mars 2012.

Leader vill göra ett nytt projekt kring konceptet hållbart fiske utmed Blekingekusten och det är för oss en högaktuell fråga. Vi får upp fiskefrågorna i utskottet nästan dagligen med i skuggan av den nya CAPen har det fisket nästan glidit undan. Ibland känns det som om vi lägger mer tid på att diskutera fiskeavtal med Marocko än att sköta om våra egna vatten!"

Ovanstående är ett citat från riksdagsledamoten Åsa Coenraads (M) hemsida efter besök i Blekinge förra veckan tillsammans med partikollegan Johan Hultberg. De sitter båda i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. De fick bland annat information om Blekinge Fiskeområde Leader, därav citatet.

Jo, vi vet nog mer om EU:s ”orättvisa fiskeavtal” med Marocko än att vårt kustnära fiske är på väg att försvinna. Men Marocko är kanske viktigare för svenskarna än att våra skärgårdar överlever.