Läsarnas

Sällskapet Ronneby

Läsarnas Artikeln publicerades

Sällskapet Ronneby spelade måndagen den 8 februari en tävling med 17 deltagande par. Resultat över medel: 1) Bertil Walthersson–Anne Alfredsson 230. 2) Olle Persson–Eva Lundgren 222. 3) Nils-Ingmar Thorell–Einar Askblom 204. 4) Ulla Leissner Hallberg–Gun Mårtensson 202. 5) Kerstin Johansson–Astrid Adholm 201. 6) Karin Groth–Lars Krona 193. 7) Bengt Svensson–Ingvar Hansson 188. 8) Jeanette Karlsson–Ingrid Wilhelmsson 187.