24-åring döms till fängelse för krigsbrott

Blekinge Artikeln publicerades
Mannen har åtalats för krigsbrott sedan han poserat med sina fienders avskurna huvuden i Irak. I dag faller domen i det uppmärksammande målet i Blekinge tingsrätt.
Foto:Jens Olander
Mannen har åtalats för krigsbrott sedan han poserat med sina fienders avskurna huvuden i Irak. I dag faller domen i det uppmärksammande målet i Blekinge tingsrätt.

I dag kom domen mot en 24-årig man i Sverige som åtalats för krigsbrott. Han döms till sex månaders fängelse för krigsförbrytelser.

Mannen är irakisk medborgare och har stridit mot IS i Irak. Han ska bland annat ha poserat med sina döda fienders avskurna huvuden på ett fat.

Målet är det första i sitt slag i Sverige. Det anses principiellt viktigt för att avgöra om sådana bilder utgör krigsbrott.

Bilder av den typ som förekommer i målet är inte ovanliga, enligt Tora Holst, chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren.

– Det är viktigt för att vi får in den här typen av material och det är angeläget för oss att få veta hur rätten ser på den här typen av krigsförbrytelse, har hon tidigare sagt till TT.

I dag kom domen och mannen döms alltså till sex månaders fängelse för krigsförbrytelse. Åklagaren hade även yrkat på utvisning, men det yrkandet ogillas av tingsrätten eftersom han redan har en utvisningsdom på sig.

– Det är förstås glädjande att tingsrätten delar vår bedömning och tolkning av svensk lagstiftning och då sett i ljuset av krigets lagar, säger kammaråklagare Hanna Lemoine till BLT.

Målet har till stor del handlat om den rättsliga frågan om döda personer kan anses som skyddade personer och om den typen av beteende kan ses som krigsförbrytelse. Det kan det alltså enligt Blekinge tingsrätt.

– Det här är ett viktigt avgörande också i framtiden. Vi vet att det finns många bilder av liknande karaktär som cirkulerar på Facebook och andra ställen på internet. Jag kan se framför mig att vi kommer att ha liknande utredningar i framtiden och då kan vi enklare lagföra för krigsförbrytelser, säger Hanna Lemoine.

Försvarsadvokaten Björn Lindmar är inte lika nöjd. Mannen har erkänt att det är han som syns på bilderna, men nekat till brott och Lindmar ansåg att hans klient skulle frias.

– Domskälen är lite väl tunna och jag hade väntat mig mer. Vi har legalitetsprincipen som innebär att man ska kunna förutse när en gärning är ett brott. Det är en grundprincip i vårt rättsväsende. I lagtexten står det ingenting om att döda är skyddade personer. Om man ska få stöd för det måste man leta efter en fotnot i Romstadgan, det tycker jag är svagt, säger Björn Lindmar till BLT.

– Om nu tingsrätten menar att döda är skyddade personer, när upphör döda att vara skyddade? Är det när de begravs eller när de förmultnar så att det inte finns något kvar?

Men ett överklagande är inte självklart för försvarsadvokaten:

– Nej, åklagaren hade yrkat på två års fängelse och tingsrätten dömer till sex månader. Det kan vara förenat med en viss fara att överklaga.

Nästa vecka träffar Björn Lindmar sin klient för att diskutera frågan.

Brotten ska ha begåtts våren och sommaren 2015 då den nu 24-årige mannen enligt åtalet var medlem av irakiska armén eller regeringsvänlig milis och stred mot Islamiska staten (IS) i provinsen Saladin. Misstankarna mot honom väcktes i samband med det uppmärksammade guldrånet i Kungsmarken förra hösten. Det var under den utredningen som man hittade bilderna på skändade kroppar i mannens beslagtagna mobiltelefon. För det rånet dömdes han till tre år och sex månaders fängelse, ett straff som han nu avtjänar.

Mannen åtalades vid Blekinge tingsrätt i september i år medan själva rättegången hölls i Malmö tingsrätt i november. Åklagaren hade yrkat på att mannen skulle dömas till ett års fängelse och utvisning på livstid.

Krigsbrott är ett paraplybegrepp för folkrättsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. En soldat som lyder under krigets lagar får bruka våld, men kan dömas för krigsbrott om den exempelvis dödar civila eller krigsfångar.

Fakta

Krigsbrott

Sverige har förbundit sig att se till att förövare av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser – så kallade folkrättsbrott – ställs inför rätta.

Folkmord innebär exempelvis dödande i syfte att helt eller delvis förinta en folkgrupp.

Brott mot mänskligheten innebär exempelvis att döda som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp på en grupp civila.

Krigsförbytelser innebär till exempel att döda, misshandla eller plundra, i samband med en väpnad konflikt eller ockupation.

I grova fall är maxstraffet för samtliga dessa brott livstids fängelse.

Brotten är "universella". Det betyder att de kan utredas i Sverige oavsett var de har begåtts och av vem.

Källa: Polisen.

Visa mer...