Sjöhjältar prisas för dramatisk räddningsinsats

Karlskrona ,
Fartygschefen Peter Krönvik tog emot diplom från Stiftelsen Domingo Swerini, av Roland Frisell och Göran P Sjödin på Neptuni Orden/Sjöfartshuset i Stockholm.
Foto: Mårten Granberg
Fartygschefen Peter Krönvik tog emot diplom från Stiftelsen Domingo Swerini, av Roland Frisell och Göran P Sjödin på Neptuni Orden/Sjöfartshuset i Stockholm.

Hjälteinsatsen i hårt väder efter fartygsbranden på Stena Nordica har inte gått obemärkt förbi. Nu prisas besättningen på HMS Malmö.

– Roligt att uppmärksammas, säger fartygschefen Peter Krönvik.

Före losskastning inför nya uppdrag till sjöss på måndag kommer 24-mannabesättningen på korvetten HMS Malmö att samlas för en liten ceremoni. Diplomet från stiftelsen Domingo Swerini kommer att hängas upp på hedersplats i mässen.

– Alla ska ta åt sig av detta, säger örlogskapten Krönvik.

I onsdags fick han själv ta emot utmärkelsen som delats ut för en bragd till sjöss - ”för rådigt och professionellt ingripande i hårt väder vid incident på MS Stena Nordica"

Det var i slutet av oktober som HMS Malmö räddade två besättningsmän efter en brand ombord.

När Stena Nordica begärde assistans låg HMS Malmö av en slump ungefär 45 minuter bort, väster om Utklippan.

Två rökskadade män kunde föras i säkerhet efter en insats i mörker och hårt väder.

– Vädret var uselt, och de som gjorde själva insatsen i resquebåten ska ha en extra fjäder i hatten. Men alla drog verkligen sitt strå till stacken.

Krönvik, som annars tidigare varit med om piratjakt i Adenviken med HMS Malmö, uppskattar verkligen uppskattningen.

– Det är alla sjöfarares jobb att hjälpa till på det här sättet, och det är sånt här vi tränar för. Men det är roligt att det uppmärksammas så här.

Det kom samtidigt från ett tämligen okänt håll.

– Man kan nog säga att Domingo Swerini ”flyger lite under radarn”. Det är många som inte känner till dem, men de belönar bragder till sjöss och ger understöd till personer som drabbats. De gör mycket nytta i det tysta, säger Peter Krönvik.

Har ni varit inblandade i liknande incidenter på senare tid?

– Nej, men vi är i ständigt beredskap och hoppas att vi är på rätt plats vid rätt tillfälle.

LÄS MER: ”Det är mycket som kan gå fel”

Fakta

Domingo Swerini

• 1964 bildade Domingo Swerini en stiftelse till minne av sin far sjökapten Eric Wictor Carlsson. Stiftelsen förvaltar medel vars avkastning går till att belöna sjöräddningsinsatser samt stötta olycksdrabbade till sjöss.

• Stiftelsens ändamål: ”Belöningar för bragder till sjöss samt för understöd till drabbade av olycka till sjöss”.

• En bedömning görs en gång om året av styrelsen som består av personer med erfarenhet från sjöfarten, sjöräddningen och fritidslivet till sjöss.

Källa: Sjöräddningssällskapet

Visa mer...