Krafttag mot hyrberoende

Blekinge Artikeln publicerades

Om två år ska landstinget vara oberoende av hyrpersonal.

Men något totalstopp handlar det inte om.

I dag kan en inhyrd läkare kosta landstinget Blekinge över 100 000–200 000 kronor i veckan.

Och på vissa vårdcentraler i länet hade man inte kunnat ha öppet utan inhyrd personal.

Men nu ska det bli ändring.

På måndagen fattade landstingsstyrelsen beslut om att Landstinget Blekinge ska vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten den 1 januari 2019.

Samtidigt kräver det där med ”oberoende” en förklaring.

Landstinget kommer även i framtiden att hyra in läkare och sjuksköterskor.

– Det kan till exempel handla om en smal specialitet där vi har två läkare. Om en försvinner så är halva kompetensen borta och då skulle vi kunna hyra in. Men det kommer inte att bli som i dag när vi har vårdcentraler som vi måste hyra in personal till för att kunna ha öppet, säger landstingsrådet Kalle Sandström (S).

Satsningen är nationell. Sveriges kommuner och landsting (SKL) fattade beslut om den förra veckan och nu är det tänkt att alla landsting också ska göra det.

– Styrkan är att vi gör det här samfällt. Det är en total enighet i SKL, över partigränserna, säger Erik Ohlson (V) i landstingsstyrelsen.

Totalt kostade hyrpersonal 138 miljoner kronor för Landstinget Blekinge förra året. Det är en ökning med 30 procent jämfört med 2013.

Ett annat argument till förändringen är att man vill ha mer kontinuitet för patienterna som inte ska behöva träffa olika läkare vid varje besök.

Ett tredje är att det är svårare att utveckla organisationen om man inte har egen personal som arbetar i den.

Det här är långt ifrån första gången som Landstinget Blekinge bestämmer sig för att bli oberoende av hyrpersonal. Faktum är att man bestämt sig för det vid en handfull tillfällen sedan 2003.

Vad är det som gör att det ska fungera nu?

– Styrkan är att vi är politiskt eniga samt eniga över regionerna. Vi har ett fastställt måldatum och en fastlagd handlingsplan, säger Erik Ohlson (V).

Nationellt har det tagits fram en 60-punktslista som man nu ska utgå från.

Fakta

Åtgärderna

Åtgärderna är både kort- och långsiktiga.

Åtgärdspaketet innehåller insatser inom sju olika områden:

attraktiv arbetsgivare

dimensionering

rekrytering

ersättningsfrågor

nya arbetssätt

samarbete mellan landsting och regioner

tydlig tidplan

Exempel på åtgärder som ryms inom de olika områdena är att utveckla arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap, utveckla befintligt rekryteringsarbete och även prova nya rekryteringskanaler, arbeta aktivt med bemanningsplanering för att kunna bedöma behovet av kompetens idag och i framtiden och aktivt se över ersättningsnivåerna baserat på analyser av marknadsläget.

Målet är att Landstinget Blekinge ska vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten den 1 januari 2019.

Källa: Landstinget Blekinge

Visa mer...