Röda Korset vill bli mer synligt i vardagen

Karlskrona Artikeln publicerades
Kommunalrådet Börje Dovstad (L), Eva-Britt Issal, vice ordförande i Röda Korset Karlskrona, Jan Swennergren, beredskapsansvarig, Ingrid Augustinsson Swennergren, ordförande Röda Korset Karlskrona, förbundsordförande Margareta Wahlström och Lars Larsson, ordförande i Röda Korsets samverkansgrupp Karlskrona.
Foto: Johanna Rundgren
Kommunalrådet Börje Dovstad (L), Eva-Britt Issal, vice ordförande i Röda Korset Karlskrona, Jan Swennergren, beredskapsansvarig, Ingrid Augustinsson Swennergren, ordförande Röda Korset Karlskrona, förbundsordförande Margareta Wahlström och Lars Larsson, ordförande i Röda Korsets samverkansgrupp Karlskrona.

Röda Korset finns på plats vid katastrofer. Arbetet i vardagen pågår mer i det tysta.

– Vi ska bli bättre på att lyfta fram allt vi gör, säger Margareta Wahlström, ordförande i svenska Röda Korset.

Året om får äldre i Karlskrona besök av frivilliga från Röda Korset. En del hälsas på i sina hem, medan andra möten sker på någon av kommunens träffpunkter för äldre. I Röda Kors-kretsens äldreverksamhet ingår även högläsning för dementa på särskilt boende.

Andra frivilliga är värdar på Blekingesjukhuset och visar vägen för besökare. I lokalerna i Militärhemmet anordnas språkkafé en gång i veckan för nyanlända.

– Och så har vi läxläsning på Sunnadalsskolan, säger Ingrid Augustinsson Swennergren, ordförande i Karlskrona Röda Kors-krets.

Hon räknar med runt 170 frivilliga i kretsen, som nu även omfattar Lyckeby.

– Men behovet är större än vad vi kan tillgodose. Vi skulle behöva bli ännu fler frivilliga, så vi kan komma igång med besöksverksamhet på häktet också, säger Ingrid Augustinsson Swennergren.

Det är just sådan vardaglig verksamhet, som Röda Korsets förbundsordförande Margareta Wahlström, vill lyfta fram mer. Under onsdagen och torsdagen är hon på besök i Blekinge för att se verksamhet på plats och prata framtidsfrågor för organisationen.

– Röda Korset har en stor global verksamhet, men vi finns även för människor lokalt. Det vill vi bli bättre på att visa, säger Margaretha Wahlström.

Besöksverksamheten hos äldre sker i samarbete med Karlskrona kommun.

– Det är en jätteviktig verksamhet för våra äldre invånare, säger Börje Dovstad (L), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.