Polischefens löften till Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades
Regionchef Annika Stensson ställdes till svars angående situationen inom polismyndigheten som bland annat gör att polisen många gånger är långt ifrån medborgarna. – I det långa loppet är det inte acceptabelt att det inte är samma service från polisens sida i alla områden. Men jag är hoppfull, vi kommer kunna lösa det, säger hon.
Foto:Marcus Palmgren
Regionchef Annika Stensson ställdes till svars angående situationen inom polismyndigheten som bland annat gör att polisen många gånger är långt ifrån medborgarna. – I det långa loppet är det inte acceptabelt att det inte är samma service från polisens sida i alla områden. Men jag är hoppfull, vi kommer kunna lösa det, säger hon.

Polisstationen i Ronneby ska öppna igen vid årsskiftet och både Ronneby och Karlskrona ska få fler poliser i yttre tjänst. Det lovade Region Syds polischef Annika Stenberg när hon besökte Blekinge på onsdagen.

Kritiken mot polismyndighetens omorganisation har varit massiv under en längre tid och Blekinge har drabbats hårt, något som BLT rapporterade i en serie i oktober.

Med anledning av den ökade brottsligheten och upplevda otryggheten i framför allt Ronneby under hösten har politiker i länet länge velat träffa polisens regionchef Annika Stenberg – utan resultat.

Men på onsdagen mötte hon de moderata politikerna Roger Fredriksson, kommunalråd i Ronneby, Camilla Brunsberg, oppositionsråd i Karlskrona och riksdagsledamoten Annica Engblom från Rödeby – på initiativ av moderaterna.

– Vi har haft ett bra samtal där vi delade synen på att tryggheten för Blekingeborna är ett gemensamt ansvar och något vi alla vill prioritera. Vi har krävt att Ronneby får fler polisresurser, säger Annica Engblom.

Regionchefen Annika Stenberg tar med sig Blekingepolitikernas krav för att diskutera dem i sin ledningsgrupp på måndag och lovar att de prioriterade områdena Ronneby, Karlskorna och Torsås ska få fler poliser redan efter årsskiftet. Dessutom ska polisreceptionen i Ronneby öppnas igen.

– Jag är orolig inför situationen i Ronneby och jag står fast vid det jag tidigare sagt att Blekinge har drabbats hårt av omorganisationen. Det är olyckligt men orsakerna beror mycket på den stora problembilden som finns i Malmö med ökade mordfall och att vi har gränspolisen. Resurser går dit det mest behövs och i vår region är det Malmö, även om det varit lite på bekostnad av Blekinge, säger polischefen.

Regionchefen lovade också att ta med sig frågan om en förstärkning för kommunpolisen i sydöstra Blekinge.

– I dag finns det en kommunpolis i Ronneby som delas med Torsås och en i Karlskrona men vi ska se över om det finns möjlighet att rekrytera ännu en för att öka närheten till medborgarna.

Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M) var positivt överraskad efter mötet med regionchefen.

– Det gick bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag trodde inte att det skulle vara så konkret som det blev men vi fick jakande svar angående receptionen i Ronneby och fler poliser i yttre tjänst. Sedan är det ju först när poliserna är på marken som vi vet vad det blev av mötet men detta är ett steg i rätt riktning, säger han.

Syftet med den nya och kritiserade polisomorganisationen är att fler poliser ska arbeta närmare medborgarna för att både skapa trygghet och utreda brott . Men både poliser i Blekinge och Blekingebor har vittnat om motsatsen.

Många poliser har hamnat på positioner där de gör annat än det de är bäst på och det förebyggande arbetet har många gånger fått stå åt sidan till förmån för den akuta och ingripande verksamheten. Ett tecken på missnöjet är att 154 av Region Syds drygt tretusen poliser har slutat bara under 2016.

Polisen i Blekinge var en välfungerande verksamhet innan omorganisationen.

Hur kommenterar du att den nu har delats upp i två polisområden som för med sig nackdelar och tidspillan?

– Jag ser att det finns särskilda svårigheter i Blekinge och en upplevd negativ känsla om splittringen och jag beklagar det, det är olyckligt. Men samtidigt var det en arbetsgrupp som tog fram det här förslaget och facket stödde idén så då fanns det inte anledning för mig att gå emot förslaget. Jag ser fram mot utredningen som ska göras av den i vår och även se hur åklagarmyndigheten utvärderar att samarbetat har fortlöpt efter uppdelningen, svarar Annika Stenberg.

I Karlskrona och Ronneby finns det färdigutbildade poliser som tvingats tacka nej när de beordrats tjänst i Malmö trots att deras sociala förhållanden kräver att de arbetar i Blekinge. Ändå pratar polisledningen om att det saknas poliser.

Varför kan de inte få arbeta här när det saknas poliser även här?

– Vi har haft en nationell rekrytering som gjort att vi ska bemanna där behovet är som störst men vi jobbar för att få en annan process hösten 2017. Det är viktigt att den interna rörelsen kan vara stor och det finns förstås ett stort värde i att vi både kan nyrekrytera men också behålla de som sökt sig till yrket. Utbildningar kostar självklart men i dagsläget har vi redan ett underskott i år och för 2017 och har inte råd att nyanställa.

– Polisbristen finns i hela landet men är extra uttalad i Ronneby och ja vi är för få. Men jag är hoppfull. Ronneby och Karlskrona kommer att få en förstärkning när vi efter årsskiftet ska anställa 20 nya poliser i Region Syd.

Den senaste tiden har det stormat också kring Annika Stenberg själv. För några veckor sedan anklagade Polisförbundet henne för toppstyrning, hon har JO-anmälts för sin rekrytering av chefer och nyligen gick facket ut och krävde hennes avgång.

Hur känns det att vara så illa omtyckt av din egen personal?

– Jag har svarat skriftligt på kritiken och kommenterar den inte ytterligare. Jag för inte den dialogen i media, svarar Annika Stenberg.

Regionchefen sa sig vara hoppfull på mötet på flygplatsen i Ronneby och även Karlskronas oppositionsråd Camilla Brunsberg (M) var positiv efter de svar hon fick.

– Jag är mycket nöjd med att regionchefen lovade fler poliser i yttre tjänst inför oss, massmedia och kommuninvånarna. Då har vi fått bollen i mål. Mina två utgångspunkter med mötet var just fler poliser i yttre tjänst och att polismyndigheten måste lösa situationen i Ronneby. Den är oacceptabel och bidrar till att människor tappar förtroendet för myndigheter och situationen spiller över på oss i Karlskrona.

Varför blev mötet av först nu?

– Jag tror att Annika Stenberg ville ha något konkret att komma med och det hade hon först nu.