Lägenheter planeras ovanpå butik

Nättraby Artikeln publicerades
Planer finns på att bygga på Ica-butiken med tre-fem våningar till ett flerbostadshus.
Foto: Staffan Lindbom
Planer finns på att bygga på Ica-butiken med tre-fem våningar till ett flerbostadshus.

Nättraby centrum står på tur för förtätning med ett 80-tal bostäder och fler butikslokaler.

Flera våningar med lägenheter kan på sikt komma att byggas ovanpå Ica-butiken.

Nättraby växer stadigt med nya bostadsområden. Samtidigt växer också intresset för att bo centralt i Nättraby.

Flera fastighetsägare har idéer för att bygga ut eller till i Nättraby centrum.

Bland de längst gångna planerna är att bygga lägenheter på Ica-butiken. På förslag är tre till fem våningar.

Men för att kunna bygga ett flerbostadshus i centrumområdet, behöver detaljplanen ändras.

När en sådan begäran kom in för Ica-butikens fastighet i höstas, utökades den till en genomgång av hela centrumområdet på en gång.

I Karlskrona kommuns översiktsplan finns med en tydligare centrumbildning i Nättraby.
Foto: Staffan Lindbom
I Karlskrona kommuns översiktsplan finns med en tydligare centrumbildning i Nättraby.

Då kan det bli enklare att bygga fler bostäder på andra fastigheter i centrum. Det kan också öppna för butiksutbyggnader och annan service.

Det stämmer i sin tur överens med Karlskrona kommuns översiktsplan för ett tydligare centrum i Nättraby.

I det planbesked som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta beslut om i dag, bedöms det finnas plats för ett 80-tal bostäder centralt.

En färdig detaljplan ska kunna vara klar för beslut i slutet på 2019.

Men först ska en rad undersökningar göras, däribland av trafikbuller, dagvatten och markförhållanden.