Kommunen hotas av miljonvite efter LSS-miss

Karlskrona Artikeln publicerades

En ung person i Karlskrona kommun beviljades i januari 2016 en plats på ett särskilt boende.

Personen har ännu inte fått ett boende och nu yrkar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att förvaltningsrätten ska besluta om ett vite på en miljon kronor för dröjsmålet, som de menar är oskäligt. I yttranden till IVO har Karlskrona kommun uppgett att det råder brist på boendeplatser, och att de inte har ett boende att erbjuda.

Enligt utredningen och journalanteckningar är personen i behov av bostad med särskild service och med fast personal samt gemensamhetslokal och aktiviteter. Detta har alltså inte kommunen kunnat erbjuda.

Det har totalt gått 21 månader sedan ansökan om särskilt boende lämnades till kommunen, och det kan inte anses vara skäligt, menar IVO. Enligt lagen om LSS ska kommunen verkställa beslutet omedelbart, annars ska de krävas på en särskild avgift mellan 10 000 och en miljon kronor. IVO yrkar på att Karlskrona kommun betalar den högsta avgiften på en miljon kronor.