Förskola och lägenheter – så ska nya bygget se ut

Pantarholmen Artikeln publicerades
Föreslagen ny bebyggelse sett från Blå Portsgatan.
Foto: Karlskrona kommun
Föreslagen ny bebyggelse sett från Blå Portsgatan.

En ny detaljplan för Pantarholmen norr om Tullskolan ska granskas. Där planeras en byggnad med bostäder och en förskola.

Det handlar om detaljplan för kvarteret Nordström och gäller fastigheten Nordström 15 med flera. Området gränsar till Polhemsgatan i väster, till Blåportsbacken i öster, till Blåportsgatan i norr och till Tullskolan i söder.

Tanken är att Tullskolan ska expandera sin verksamhet inom den norra delen av kvarteret. I och med planläggningen prövas nu möjligheten för förskola/skola kombinerat med bostäder - i första hand i form av mindre lägenheter.

Detaljplanen ska granskas under tiden 21 september till den 19 oktober, då det finns möjligheter att lämna synpunkter.

Det nya bygget planeras omfatta bostäder med cirka 110 smålägenheter samt en förskola på sex avdelningar.

Utdrag från förslag till plankarta. Planrområdet föreslås planläggas för skola, bostäder och centrumändamål.
Foto: Karlskrona kommun
Utdrag från förslag till plankarta. Planrområdet föreslås planläggas för skola, bostäder och centrumändamål.