Fick kravbrev efter missad adressändring

Karlskrona Artikeln publicerades
Brevbäraren på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto:Marcus Palmgren
Brevbäraren på bilden har inget med artikeln att göra.

Den 22-åriga mannen från Karlskrona använde sig av Adressändring för att under sommaren få sin post eftersänd till hans tillfälliga adress i Stockholm. Han betalade 125 kronor för tjänsten. När han återvände till Karlskrona efter sommaren fick han plötsligt en stor mängd räkningar och kravbrev i brevlådan. Den uteblivna eftersändningen ledde till att han missade både läkarbesök och inkassokrav. Adressändring erbjuder mannen 125 kronor i ersättning för att de inte utfört tjänsten han beställt men nekar övrig ersättning. Han vänder sig nu till Allmänna Reklamationsnämnden i hopp om att få ersättning för de 590 kronor han tvingats betala till följd av missade kravbrev.