Så ska Karlskrona knytas samman med Adriatiska havet

Karlskrona Artikeln publicerades

Nu ska Karlskrona knytas samman med Adriatiska havet.

Det är i alla fall EU:s förhoppning.

Men då krävs satsningar på transportleden mellan Karlskrona och Göteborg.

Stora investeringar på infrastrukturen - i synnerhet kring färjeläget på Verkö - är att förvänta om Karlskrona knyts samman med den stora Baltisk-Adriatiska transportkorridoren.
Foto: Patric Söderström
Stora investeringar på infrastrukturen - i synnerhet kring färjeläget på Verkö - är att förvänta om Karlskrona knyts samman med den stora Baltisk-Adriatiska transportkorridoren.

Flera stora infrastruktursatsningar är på gång i Blekinge. Men det krävs fler. Åtminstone om Karlskrona, Blekinge och Sverige ska knytas samman med i stort sett hela östra Europa. För som läget är i dag går många transporter från öst via Tyskland, Danmark och Malmö och sedan vidare längs den svenska västkusten till Göteborg och in i Norge.

Färjan mellan Gdynia och Karlskrona skulle vara en genväg och spara tid, miljö och pengar. Men då krävs också en bättre transportled mellan Karlskrona och Göteborg.

Det konstaterade de båda EU-koordinatorerna Kurt Bodewig och Brian Simpson som i dagarna tog färjan från Gdynia till Karlskrona. Där diskuterades möjligheter som med att knyta ihop Sverige med den stora Baltisk-Adriatiska transportkorridoren som startar i Gdynia och går hela vägen ner till balkanhalvön och Adriatiska havet.

– Jag ser behov att ta så fort som möjligt ta med Karlskrona och Baltic Link-spåret till Göteborg, säger Brian Simpson i ett pressmeddelande.

Men då krävs, enligt Simpson, insatser från såväl svenska som polska regionala politiker.

– De måste tillsammans övertyga sina nationella politiker och regeringar om att det är nödvändigt.

2023 ska EU göra en översyn av Europas stora transportkorridorer. Om fem år kan alltså EU:s nät av transportkorridorer knytas samman med Karlskrona och i stort sett hela Götaland och Svealand.

– Budskapet är tydligt och glädjande. Detta har stor betydelse för den framtida utvecklingen i Karlskrona och Blekinge samt alla kommuner, regioner och näringslivet som finns längs med Baltic Link-stråket hela vägen till Göteborg, säger Patrik Hansson (S), kommunalråd i Karlskrona men också ordförande i Baltic Link Association.

Enligt regionrådet Christina Mattisson (S) väntar stora investeringar i järnvägar, vägar och hamnar om en av Europas motorvägar till sjöss - sträckan till havs mellan Gdynia och Karlskrona - kommer med i EU:s stomnät av transportkorridorer.

– Polska staten visar stort engagemang och vi ska nu arbeta för att den svenska regeringen gör det också. Infrastruktursatsningar är långsiktiga och dyra, men också otroligt viktiga.

Fakta

Motorvägar till sjöss

Det var 2004 som EU beslutade att satsa på att stärka den transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Främst för att främja dynamiken inrikes och för att förbättra sammanhållningen mellan länderna i Europa. Och därmed också stärka konkurrenskraften och tillväxtpotentialen.

Bland prioriterade projekt fanns nya vägar i Alperna, Pyrenéerna och länderna runt Östersjön. Samt inte minst en satsning på motorvägar till sjöss.

Genom att förbättra möjligheterna för den gränsöverskridande sjöfarten skall godstransporter till sjöss kunna bedrivas effektivare och säkrare. En avsikt med konceptet motorvägar till sjöss är att koncentrera varuflödet till vissa farleder för att förbättra befintliga, eller etablera nya, lönsamma, regelbundna och täta förbindelser mellan medlemsländerna.

Källa: Riksdagen.se

Visa mer...