Svängstabor fick löfte om nya bostäder

Svängsta Artikeln publicerades
Foto: Peter Nyberg

Omkring 100 Svängstabor var på plats i Medborgarhuset.

Det är orten som växer mest i kommunen.

Kabos vd lovade dem nya bostäder.

Intresset för att höra mer om framtidsplanerna för orten var väldigt stort. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) fick bära fram mer stolar och se till att fylla på kaffekannorna vid tisdagskvällens möte i Svängsta medborgarhus. Kabos (Karlshamnsbostäder, det kommunala bostadsbolaget) vd Stefan Nilsson hade sett till att det fanns 70 mackor, men de fick delas på mitten för att räcka till.

Han kunde ge ortsborna ett löfte om att planera för tio nya marklägenheter vid Abborresjön.

– Vi kommer att skicka in en begäran om att förvärva marken där, säger Stefan Nilsson.

Stadsarkitekt Emina Kovacic hade inlett mötet med att berätta om Karlshamns kommuns planer. För Svängstas del handlar det om att göra en fördjupad översiktsplan, en process som kan ta ett till ett och ett halvt år.

– Det är glädjande att invånarantalet ökar och nu finns det ett behov av att satsa på Svängsta, säger hon.

Emina Kovacic kunde visa att antalet invånare nu är inte mindre än 2 092 personer, varav mer än 1 000 personer är i arbetsför ålder (19 till 64 år) och det finns dessutom många barn på orten igen.

– Det är som på gamla Haldatiden, säger Emina Kovacic.

Mellan 2010 och 2017 ökade invånarantalet i Svängsta ned 18,3 procent. Prognosen för 2013-2023 är att ökningstakten kommer att vara cirka 15 procent.

– Det är tre gånger så mycket som Karlshamn ökar. Det finns en positiv kraft i Svängsta, säger Emina Kovacic.

Stefan Nilsson berättade också att Kabo ska medverka när 1 300 kvadratmeter tom yta ska fyllas på Mariegården. Det är nämnden för arbete och välfärd och socialförvaltningen som kommer att ha verksamhet där för sina klienter. Dessutom har bostadsbolaget valt att sponsra fotbollsklubben Karlshamn United, som har sin verksamhet vid Mariegården. Detta för att kunna aktivera barn och ungdomar.

Det omdiskuterade badet i Svängsta kommer att finnas med när den fördjupade översiktsplanen görs. Det kom någon enstaka fråga om denna kommande investering som ska göras. Frågan är hur badet ska byggas och på vilken tomt?

I nästa steg kommer en detaljplan att upprättas och det är då man ska kunna säga var det ska vara möjligt att bebygga mark mer konkret. Emina Kovacic betonade vikten av att ta ett helhetsgrepp och tog trafiksituationen vid Mc Donalds i Karlshamn som avskräckande exempel när detta inte gjorts.

Frågan om bättre cykelbanor och utbyggnaden av fiber var också med under kvällens diskussion. Per-Ola Mattsson uppmanade alla att ansluta sig när Karlshamn Energi börjar bygga ut i Svängstaområdet 2019.