Oron: Idyllen förvandlas till industrihamn

Trensum Artikeln publicerades
Den nya detaljplanen för Matvik är ute på samråd just nu. Matviksborna förbereder sina synpunkter. En av sakerna de är kritiska mot är det tidsbegränsade bygglovet för en båthall.
Foto:Lena Ehring
Den nya detaljplanen för Matvik är ute på samråd just nu. Matviksborna förbereder sina synpunkter. En av sakerna de är kritiska mot är det tidsbegränsade bygglovet för en båthall.

Flera samfällighetsföreningar och boende i Matvik har invändningar mot det planerade bygget av en båthall. Främst är de rädda för att den ska förvandla Matvik till en industrihamn.

BLT har tidigare berättat om turerna kring detaljplanen i Matvik. Den antogs 2013, men med ett allvarligt fel där ett område inte var planlagt alls utan tillät all sorts bebyggelse. Det var när en fastighetsägare ansökte om bygglov som missen uppdagades och en ny planprocess fick rullas i gång. Eftersom planprocessen pågår och kommunen inte vet hur det hela kommer sluta så vill de därför bara ge ett tillfälligt bygglov till båtförvaringen.

– Vi är inte beredda att ge ett permanent bygglov eftersom vi inte vet hur detaljplanen blir. Då vill vi vara ärliga eftersom det är ett risktagande för den sökande, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Kritiken från de boende har några gemensamma nämnare. Skymd sikt, att det försvinner parkeringar och byggnadens karaktär är de största frågetecknen, samt rädslan att det gör skärgårdshamnen mer till en industrihamn.

– Kommunen har hela tiden hävdat att det ska vara boende och bebyggelse i öst, och industri i väst, säger en av de boende som vill vara anonym.

Emina Kovacic känner till oron och säger att detaljplanprocessen kan komma att bli väldigt politiskt laddad.

– Vi kommer att titta på och bemöta alla relevanta synpunkter.

Kommunen har försökt att köpa mer mark av markägare i Matvik för att bygga fler parkeringsplatser, men har fått nej. Samrådstiden för detaljplanen går ut 1 september.