Kommunen försenar den nya gräddhyllan

GUÖ Artikeln publicerades
Foto:Lena Ehring

Bygget på Guöplatån blir försenat. Igen.

Tidigast hösten 2018 sätts spaden i marken.

Guöplatån har skjutits upp gång på gång. Grannar har protesterat och det har pratas om både mjältbrandsbakterier och en hotad ödleart. Men kommunen och Pär Mörnhed på byggföretaget PMB har länge varit tydliga. Det ska byggas nya bostäder på Guöplatån.

Beskedet är fortfarande detsamma, men det drar ut på tiden. Rejält. Pär Mörnhed hade fått löfte från kommunen att han skulle få tillträde till marken den 1 augusti. Men så blir det inte.

– Kommunen är försenad. Det är de som ska göra vägar och dra ut vatten och avlopp. Först när det är klart får jag tillträde.

Enligt Fredrik Ek, mark- och exploateringsingenjör på Karlshamns kommun, är planen att börja jobba med infrastrukturen under hösten. Det arbetet väntas ta ett år. Med andra ord lär det dröja till hösten 2018 innan PMB kan börja bygga hus.

Anledningen till att kommunen inte har kommit i gång med sitt arbete ännu är att vatten- och avloppsledningen som skulle dras över viken inte blir av. Kommunen menar att det blir enklare och bättre för miljön att dra den längs med vägen.

– Då finns det möjlighet för fastigheterna som finns längs vägen i dag att ansluta sig till det kommunala va-nätet, säger Fredrik Ek.

Planen är att bygga 14 villor och 5 parhus på Guöplatån. Sex villor är tingade av barnfamiljer.