Församlingar tar forskare till hjälp

asarum Artikeln publicerades
Caroline Gustavsson, religionsforskare, är engagerad i ett tvåårigt projekt i Asarums pastorat.
Foto:Magnus Aronsson
Caroline Gustavsson, religionsforskare, är engagerad i ett tvåårigt projekt i Asarums pastorat.

Asarums pastorat tar hjälp av en forskare.

Under två år ska arbetet i församlingarna granskas.

Förhoppningen är att få en ökad delaktighet.

Det är religionsforskaren Caroline Gustavsson, Stockholms universitet, som fått i uppdrag att vara med när pastoratet arbetar med ett större förändringsarbete. Huvudfokus är att sätta in mer resurser för de gudstjänster som äger rum i kyrkorna i Asarum, Ringamåla och Svängsta.

Caroline Gustavsson blev tillfrågad om hon ville medverka när hon tidigare var på plats och berättade om sin bok Delaktighet i kris. I den belyser hon den pedagogiska utmaningen som kyrkan har när det gäller just gudstjänster.

– Då hade Asarums pastorat precis påbörjat tanken på att satsa på gudstjänsten. De trodde mina analyser kunde bidra till deras förståelse om vad som sker, säger hon.

Caroline Gustavsson har redan varit i Asarum i sitt så kallade fältarbete. Hon kommer att återkomma under de två år som studien pågår för att kunna observera arbetet i församlingarna på olika sätt.

– Mitt uppdrag är inte att driva förändringen och säga vad som är rätt och fel. Jag ska bara säga vad jag ser och sedan får de ta konsekvenserna av det och välja att göra si eller så.

Hon var på plats härom veckan och deltog då i en personaldag, i gudstjänstplanering och i en gudstjänst. Sedan genomförde Caroline Gustavsson också intervjuer med anställda, ideella (som körsångare och kyrkvärdar) och församlingsbor. Hon tittar även på olika texter.

Det finns även en referensgrupp som ska föra loggbok över vad som sker när Caroline Gustavsson inte är närvarande. Hon ser fram mot kommande arbete.

– Jag är särskilt nyfiken på dem som är betalande medlemmar och väljer att inte gå på gudstjänst. Det vore spännande att förstå lite mer hur de tänker.

Under forskningsprocessen ska Caroline Gustavsson försöka göra begripligt vad som sker när pastoratet prioriterar gudstjänsten. Hon ska se hur de olika deltagarna förhåller sig till det och vilka förändringar som sker över tid.

– Sedan ska jag också se vad som är av betydelse för att uppnå delaktighet, hur det förändras och om hur det kan förstås över tid.

Vilken nytta har pastoratet av det?

– Min önskan är att jag genom min analys ska kunna hjälpa dem att se det de inte själva kan se när de står mitt i det. Det är som att få en utifrånblick. Det jag skriver ska få vara en lärdom, så man inte behöver göra samma sak på nytt.

Caroline Gustavsson tycker förutsättningarna för projektet känns bra.

– Jag har aldrig sett någon som så modigt kliver in i ett sådant förändringsarbete, både gudstjänstprioriteringen i sig och att de bjuder in en forskare som kritiskt kan pröva det som sker. Man är inte rädd för att utmanas.

Fakta

Om forskaren

Religionsforskare Caroline Gustavsson är docent i religionspedagogik och lektor i religionsdidaktik.

Hon arbetar på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Stockholms universitet.

Visa mer...