Minnesord Torsten Sjöberg

Familj Artikeln publicerades
Torsten Sjöberg.
Foto: Privat
Torsten Sjöberg.

Torsten Sjöberg, Ronneby, somnade in i sitt hem den 21 augusti med sin maka vid sin sida (på sin pappas 132:a födelsedag – lite märkligt). Torstens hälsa hade försämrats under det sista året och hans krafter tynade de sista veckorna. Vissa perioder under de sista två åren vistades Torsten även på Vidablick i Ronneby, där han fick god vård och omsorg.

Torsten var född i Karlskrona och växte upp på Arnö där föräldrahemmet fanns från tidigt 30-tal. Föräldrarna Märta och Fritz Sjöberg fick fyra barn, men miste äldsta dottern Britt-Marie 1969. Uppväxten, kamrat- och skoltiden blev ljus och positiv – Torsten blev duktig i friidrott och tog DM-tecken i stående längd och höjd.

Från ungdomsåren minns jag särskilt våra mc-äventyr och hur Totte lärde mig köra pappans Citroen / K7200 på Arnös småvägar. De många seglingarna med bohusjollen Jopa är ett annat bestående minne.

Efter studentexamen vid Högre Allmänna läroverket blev det militärtjänstgöring vid I 11 och senare I 16 i Halmstad. Torsten utbildades till underrättelseofficer och blev kapten i infanteriets reserv. Under en period blev det också FN-tjänstgöring vid svenska FN-kontingenten på Cypern (med placering vid Larnaca-kompaniet).

Varvat med militärtjänstgörinngen genomfördes studier vid universitetet i Lund – det blev lärarutbildning och en fil.mag i bland annat biologi och geografi. Torsten arbetade sedan på Väggaskolan i Karlshamn och senare fram till pensioneringen i Ronneby – på Snäckebackskolan.

1969 blev det giftermål – den utvalda var Elisabeth Danielsson från Mörrum. Torsten och Elisabeth fick fyra barn och hemorten blev hela tiden Ronneby, först Heaby och sedan Påtorp.

Hela Torstens liv har präglats av föräldrarnas verksamhet med Hällevikslägret, som startades av dem 1928. Sedan barnsben har Torsten deltagit i barn-gymnastiklägret – som lägerbarn, funktionär, ledare och instruktör och som lägerchef sedan 1970 fram till några år in på 2000-talet.

Torsten var också ordförande i Blekinge gymnastikförbund från slutet av 80-talet och fram till 2010 då länets gymnastikförbund uppgick i det nybildade regionförbundet Gymnastikförbundet sydost. Lingmedalj och kungamiddag blev en del av belöningen för arbetet inom gymnastikrörelsen.

I några år blev Torsten ordförande i den nybildade föreningen Blekinges Hälleviksläger liksom i barnlägerföreningen Skönabäcks GF. Gemenskapen och samverkan med ledare, veteraner (och även syskon) blev mångårig och en stark vänskap med alla utvecklades. Torsten blev en mycket omtyckt och uppskattad ledargestalt – hans insatser och arbete med och för Hällevikslägret har varit omfattande.

Även Torstens familj har i perioder varit engagerade i lägerverksamheten – hustrun Elisabeth har i flera decennier verkat som sjuksköterska på sommarlägret och sonen Carl ingår sedan flera år i lägerledningen. Senaste året försämrades Torstens hälsa – och de sista veckorna blev svagheten påtaglig. Väl medvetna om detta, så blev det ändå en chock och en tung verklighet när Torsten lämnade oss.

Jag och syster Agneta och våra familjer (med elva syskonbarn) delar sorg och saknad med Elisabeth och barnen Rickard, Calle, Christina och Louise med respektive och nio barnbarn. Vi kommer alla att minnas de många roliga och glada åren med Totte.

Ulf Sjöberg