Arne Johnsson – en hembygdsvän

Hallabro Artikeln publicerades

Arne Johnsson Hallabro, har lämnat oss alla i Hembygdsföreningen.

Minnesord

Han var född i Hallabro, Backaryds socken den 8 september 1929. Arne började mycket tidigt att vara verksam i sin faders kvarn och såg Hallabro vilken han med tiden övertog. I folkmun benämndes han därför ”möllaren”. Parallellt med kvarnen var han även verksam i sitt sågverk.

Arne var under hela sitt verksamma liv känd för att vara en både god och hjälpsam medmänniska som alltid sträckte fram en hjälpande hand när så behövdes.

Under en lång period var han även verksam i Hallabros frivilligbrandkår där han hade befattning som brandförman.

Med sin stora person- och lokalkännedom blev han en pålitlig och kunnig ledamot i vår förening där han fick en rad olika uppdrag.

Backaryd och Öljehults socknars Hembygdsförening

Ordförande Hans Westerholm