Skrota Lagen om anställningsskydd — LAS!

Ulf Svensson ,

Att det finns en högre arbetslöshet bland våra ungdomar och invandrare är känt för de flesta. Varför är det så? Jo, de låses fast i ett system som är föråldrat och härstammar från sjuttiotalet.

Danmark, Holland, Tyskland med flera har ett annat system när det gäller att få dessa människor i arbete. Danmark har en så kallat flexcurity-modell som visar sig fungera bättre än vårt föråldrade system. En aktiv arbetsmarknadspolitik, ett flexiblare sätt vid anställningar och avskedanden och en högre arbetslöshetsförsäkring. Unga får själva söka jobb i sex månader, sedan måste en vidareutbildning ske eller så förlorar man halva ersättningen. Enligt tidningen Dagens Industri har Danmark i dag en lägre arbetslöshet än Sverige vad gäller ungdomar och nyanlända. Den danska s-regeringen införde detta system på nittiotalet och visar sig vara betydligt bättre än det vi har i dag. Tyvärr är läget att för närvarande finns det små möjligheter till förändring i arbetsrätten med den s-regering som med stödpartierna Vänstern och Miljöpartiet låser fast oss i föråldrande system. Centerpartiet vill se en flexiblare arbetsrätt så att den passar in i dagens samhälle! Skrota LAS!