Ryssland är största flyktingmottagaren

Ulf Bjerén ,

Ryssland torde vara det land i Europa som tagit emot flest flyktingar det senaste året. Över en miljon människor har flytt från Donbass, merparten till Ryssland, sedan regionen attackerats och bombats av kuppregimen i Kiev.

Ryssland är också det land som gett omfattande humanitär hjälp till det sönderslagna Donbass. Detta mörkas i västliga media. Var finns medlidandet med folket i Donbass och hur är det med alla människors lika värde?

De främst ansvariga för de stora flyktingströmmarna från Väst- och Centralasien och Afrika till Europa är de styrande i USA och EU. Dels genom de krig och folkmord de anstiftat och underhåller (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen etcetera) och dels genom EU:s för Afrika ofördelaktiga och imperialistiska handelspolitik som skapar fattigdom.

Ryssland tillsammans med Iran sjösätter nu ett projekt att säkra bevakningen av de stora flyktinglägren i Syrien på regeringskontrollerat område dit miljoner människor tagit en osäker tillflykt då lägren attackeras av de av Natoländer och arabiska kungadiktaturer skapade terroristarméerna.

    Det kan förhoppningsvis minska behovet att fly från Syrien.