Öppet brev till Annika Stenberg

Sophia Willander. Tomas Stjernfeldt. Christian Löwegren. ,

Svar till regionpolischef Annika Stenberg ”Nödvändig förändring av polisen går enligt plan” i BLT den 15 augusti.

Annika Stenberg, regionpolischef i region syd sedan cirka åtta månader, har på debattsidor gett utryck för sina synpunkter på polisverksamheten i södra delen av vårt avlånga land. Efter det att dessa publicerats väcktes en hel del vrede hos polisanställd personal. Det hon skriver är i princip en upprepning av vad rikspolischef Dan Eliasson och hans numera HR-chef Kajsa Möller ger uttryck för. Den största gemensamma nämnaren för Annika Stenberg och Dan Eliasson är att ingen av dem hade någon som helst egen erfarenhet av polisarbete när de tillträdde sina tjänster.

Det är anmärkningsvärt att man sätter in två individer i en verksamhet som betyder så oerhört mycket för så många, och att de utvalda över huvud taget inte har någon som helst rutin, erfarenhet eller grundläggande kunskap kring det arbete de förväntas att leda. Ovanpå detta, som Annika Stenberg mycket riktigt påpekar, genomförs en omfattande omorganisation, och för att riktigt krångla till det ska vi samtidigt spara pengar.

Det som är riktigt intressant är våra olika uppfattningar om vad bra polisverksamhet innebär.

  En sak är klar, vi tycker inte lika!

  Vi som är poliser tycker inte att vi nu ger allmänheten den service som de förtjänar. Allmänheten är vår egentliga uppdragsgivare och därav detta inlägg i den allmänna debatten. Ni förtjänar att poliser på samtliga nivåer, tar er oro på allvar.

  Dan Eliasson som är vår rikspolischef, ärvde vi från Försäkringskassan.

  Annika Stenberg som är vår regionpolischef, kommer närmast från Skatteverket och det är hon som efter journalisternas granskningar valt att skriva en debattartikel. Hon har ett problem; hon har inte förstått.

  Nej Annika, det går inte bra för svensk polis.

  Nej Annika, vi jobbar inte effektivare, för vi har fler möten än någonsin, vi gör fler icke polisiära arbetsuppgifter än någonsin och vi har så grava bemanningsproblem inom organisationen så att vi inte kan jobba effektivt. Det är jättesvårt att vara effektiv, engagerad och tillgänglig när vi inte ens kan svara på 112 samtal inom anständig tid.

  Nej Annika, våra medborgare känner inte den trygghet som de borde, man gör inte det när vi har låtit kriminaliteten skena och när kriminella kastar handgranater i några av våra städer.

  Nej Annika, våra medborgare känner inte den trygghet som de borde, man gör inte det när kriminella säljer narkotika öppet bland annat utanför förskolor i Malmö, samtidigt som du väljer att stänga ner våra narkotikaavdelningar och ändå hävdar att vi har tillräckliga resurser. Narkotikapoliser som både letar och finner mer än narkotika när de tillåts att verka i samhällets mörkare kvarter.

  Nej Annika, vår utredningsverksamhet fungerar inte av det enkla skälet att inflödet är större än vår förmåga att utreda. Det hjälpte inte ens att du förbjöd ärendebalanserna att öka över sommarmånaderna.

  Nej Annika, vi förebygger inte brott längre i den omfattningen som vi borde! Det var länge sedan vi fanns ute i samhället på det sätt som du ger sken av. Var ska du få områdespoliserna ifrån? Vi närmar oss nämligen inte medborgarna ett skvatt genom att du döper om garagepersonal till områdesresurs.

  Nej Annika, förstärkningar är fel ord. Den totala summan av poliser är konstant efter riksdagsbeslut om antal poliser. Då vi redan är för få poliser i landet så är det så nära en lögn man kan komma att säga att man förstärker när man i själva verket dränerar de ”fattiga kusinerna från landet” för att man tappat greppet i en annan del av regionen. Som en mycket klok numera pensionerad polischef uttryckte saken: ”Vi sitter i en båt med sju hål, men vi har bara fem korkar, så vi flyttar korkar, öser och ror det värsta vi kan, men en idiot kan se att det inte håller i längden”.

  Hade vi varit ett aktiebolag hade det varit brottsligt att inteckna samma personal på flera olika ställen! Det är i de sammanhangen inte tillåtet att redovisa ett bolag som starkare än vad det egentligen är, något som sker hos oss dagligen...

  Varför är det så svårt att vara ärlig och uppriktig? Det borde vara enklare än någonsin nu när du har en polisskjorta på dig. Poliser förväntas nämligen tala sanning. Svensk polis måste ha mer resurser så att vi ges möjlighet att klara vårt uppdrag. Hur tror du din egen personal uppfattar dig när du inte levererar sanningen?

  Berätta nu vad som egentligen krävs för att vi ska ha en fungerande polis.

  Låt oss poliser åter få möjlighet att hjälpa, skydda och ställa till rätta.