Nordstream en vanlig affärsuppgörelse

Anders Englesson ,

Av någon outgrundlig anledning betraktar den svenska militärens talespersoner en helt ordinär affärsuppgörelse mellan ett holländskt företag och Karlshamns hamn AB som en säkerhetsrisk.

Företaget i fråga ska lägga ut ytterligare en rörledning för gas intill den redan befintliga Nord Stream i Östersjön. Motivet till den påstådda säkerhetsrisken är att gasen är rysk och att det därför kan befaras att ryssar ska utnyttja detta till att spionera på svenska intressen. Att det inte är arbetskraft från Ryssland som ska jobba med rören spelar uppenbarligen mindre roll.

Tänkandet är just så världsfrånvänt och konspiratoriskt som det anstår svenska rustningsivrare i desperat behov av en hotbild. Och då passar det naturligtvis att ta fram de svenska hökarnas snuttefilt hotet från Ryssland.


Men om det nu är så att ryska varor är en säkerhetsrisk borde väl all handel ses över? Få människor tänker exempelvis på att Sverige är helt oljeberoende. Utan olja till drivmedel stannar landet och 40 procent av den svenska oljeimporten kommer från Ryssland (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rysk-olja-viktig-for-Sverige/).


Sanningen är att Sverige under många år byggt in sig i ett helt ohållbart säkerhetsläge där vårt beroende av fossila bränslen är så stort att landet hela tiden kräver obegränsad tillgång. Skulle importen av något oförutsett skäl upphöra kommer landets vägtransporter att kollapsa och Sverige drabbas av svält efter en vecka med stillastående lastbilar. Så sårbart är vårt samhälle.


I konsekvens med detta bör alla svenskar vara medvetna om, att utan en ständig ström av rysk olja rasar det svenska samhället som ett korthus eftersom vi är långt, långt ifrån en omställning till ett hållbart samhälle, ur såväl ekologisk som ekonomisk och social synvinkel.


I sammanhanget bör det även påpekas att Sveriges militära apparat är helt beroende av fossila bränslen och därmed paradoxalt nog av Ryssland.


Det största säkerhetshotet mot Sverige är alltså inte Ryssland utan vårt beroende av fossila bränslen. Den faran borde alla som är verkligt intresserade av säkerhetspolitik diskutera. Att gång på gång borsta av hotet från Ryssland i säkerhetspolitiskt syfte är dessutom kontraproduktivt då misstänksamhet och konspirationsteorier knappast skapar lugn och säkerhet.


Det finns alltså all anledning att hålla hemligstämplade hjärnspöken utanför affärsuppgörelser som den nu aktuella gällande lagring av ledningsrör på Karlshamns hamnområde. Rör som till yttermera visso tillverkas i Västeuropa där flera intressenter i det här projektet finns, bland annat i Tyskland. Eventuella hot mot Sveriges säkerhet och säkerhetsläget i Östersjön måste alltså uppstå med Tysklands goda minne och aktiva medverkan.

Kan paranoian bli tydligare?