När blir kallbadhuset kommunalt?

Bengt Olof Dike ,

I dag görs en aktieemission i Kallbadhusets förening i Karlshamn. Det är föreningen, som från början lovade att skattebetalarna skulle slippa betala till det kallbad som en mindre grupp i föreningens namn, eller Kallbadhusets vänner som den också kallar sig, pläderat för i många år.

Men till slut bet kallbadarna, som länge kunnat bada via en lämplig flotte, huvudet av skam och fick två miljoner av kommunen. Det var förra kommunalrådet Sven-Åke Svensson (S) som ordnade saken för ett år sedan genom en rekordkort beredning (17 dagar) och som kommunstyrelsen enhälligt svalde.

Men Sparbanken i Karlshamn har också varit minst sagt generös: tre miljoner har den bistått med. Nu visar det sig att också banken ska få aktier i badhuset för summan, precis som kommunen. Aktierna är förstås värdelösa från början men har den fördelen att både kommunen och banken får bokföringsmässiga möjligheter att ”dölja” den dåliga affären. Båda byter ju pengar mot aktier. Men vilket värde dessa ska skrivas till exempelvis nästa år står inte ens klart i stjärnorna.

Enligt ett förhandsupprättat protokoll från aktieemissionen kommer banken att få 28 procents röstandel, kommunen 19, medan kallbadarnas förening får majoriteten, trots att de båda förstnämnda tillsammans satsat fem miljoner av den beräknade totalkostnaden på åtta miljoner. I dagsläget säger kommunen nej till att svara för drift och biljettförsäljning. Hur detta ska klaras, praktiskt och ekonomiskt, är därför inte klart.

Men det lär inte dröja så värst länge innan hela badanläggningen överlåts till kommunen, som då får en tung ekonomisk börda att hantera.

Att sparbanken, som vägrat lyfta på förlåten kring satsningen, ger sig in på köp av värdelösa aktier, framkallar många frågor, då banken enligt sin egen policy ska satsa långsiktigt och säkert.

För övrigt har skattebetalarna bistått med mer än två miljoner kronor genom att kommunen betalat grundundersökning i vattnet, schaktningsarbeten och annat.

Det hör till saken att två av förgrundsfigurerna i kallbadhusföreningen är vd för sparbanken, respektive ordförande i dess näringslivsstiftelse.