Debatt

Viktigast skapa mötesplatser

Debatt Artikeln publicerades
Man ska lyssna på det stora flertalet muslimer, som företräder en måttfull och sansad islam, för att skapa mötesplatser istället för att skapa avstånd genom att fokusera på fundamentalisterna. Vi identifierar ju inte kristna utifrån religionskrig, andra historiska övergrepp i religionens namn eller utifrån bokstavstro.
Foto: Henrik Montgomery / TT
Man ska lyssna på det stora flertalet muslimer, som företräder en måttfull och sansad islam, för att skapa mötesplatser istället för att skapa avstånd genom att fokusera på fundamentalisterna. Vi identifierar ju inte kristna utifrån religionskrig, andra historiska övergrepp i religionens namn eller utifrån bokstavstro.

En tankegång som jag hör i debatten om böneutrop är, att man ofta tar bokstavstro och extrem islam som utgångspunkt för sitt ställningstagande.

Jag tror att man istället ska lyssna på det stora flertalet muslimer, som företräder en måttfull och sansad islam. Vi bör lyssna på dem för att skapa mötesplatser istället för att skapa avstånd genom att fokusera på fundamentalisterna. Vi identifierar ju inte kristna vare sig utifrån religionskrig, andra historiska övergrepp i religionens namn eller utifrån bokstavstro.

Jag förespråkar inte böneutrop, men jag tycker inte att det utgör problem om enskilda kommuner vill prova att ge tillstånd. Vad som sker i öppen dager kan sedan lättare förändras, än det som sker bakom stängda dörrar.

De flesta muslimer – inte minst ungdomar – som kommer till oss gläds över att få möta olika religioner och över friheten att få välja livsåskådning. När islam utövar förtryck och sätter gränser är orsakerna oftast kulturbetingade men aldrig uttryck för andlig kompetens.

Men den kristna trosbekännelsen – sprungen ur 300-talets teologiska diskussioner – har inte heller alltid och hos alla lämnat utrymme för att se värdet i andras tro. Så låt oss gärna gå före och istället för att värna främlingsfientlighet och nationalism visa att vi hyser respekt för andras religiösa värdegrund. Rädslor bygger barriärer. Möten och dialoger i det offentliga rummet överbryggar motsättningar och bidrar till tolerans och samarbete. Vilket inte är så dumt eftersom samtliga religionstolkningar under skapelsens evolutionsprocess torde ha samma Gud.

Inge Johansson

Kallinge

Viktigast skapa mötesplatser

 

Visa mer...