Debatt

Trygghet viktig i vården

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN Artikeln publicerades

Det ska vara tryggt att vara kvinna i Blekinge. På alla plan givetvis och kanske särskilt när du som kvinna besöker vården.

Därför görs många insatser som bidrar till att du som kvinna ska känna dig trygg, bli väl omhändertagen och få den bästa vården. Vi vill uppmärksamma några mycket viktiga insatser. Varje dag får 180 kvinnor möjligheten att få sina bröst undersökta i Karlshamn och Karlskrona. En tidig upptäckt av cancertumörer kan vara avgörande mellan liv och död. Ju tidigare upptäckt desto större chans att överleva. Därför är det extra angeläget att veta om att mammografin, tack vare vår socialdemokratiskt ledda regering, är gratis. Det ger ännu fler möjligheten att undersöka sig.

Men trots det här finns det en del kvinnor som inte gör undersökningen. Av rädsla kanske. Vi förstår att det kan vara obehagligt av många olika skäl men vill ändå påminna om att undersökningen kan rädda liv.

Även cellprovsundersökningen, som kan upptäcka livmoderhalscancer, är numera gratis. I Blekinge erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 64 gynekologisk cellprovtagning. Under hösten kommer alla över 30 år att erbjudas en HPV-analys direkt. Undersökningen tar bara några minuter. Det är glädjande att många kvinnor väljer att göra undersökningen, men vi önskar att ännu fler vill undersöka sig. Därför görs flera insatser för dem som inte dyker upp när de blir kallade. Nya kallelser skickas ut och till slut får den berörda kvinnan ett telefonsamtal hem från en barnmorska på kvinnohälsovården. Och under 2018 kommer de, som uteblivit under många år, att erbjudas möjligheten att göra testet hemma.

Varje år drabbas ett antal kvinnor i Blekinge av cancer i äggstockarna. Blekinge har en mycket lång erfarenhet av tumörkirurgi. Kvinnokliniken här har ett mycket bra utfall och statistiskt en högre sjukdomsspecifik överlevnad än i Lund.

När något av det bästa ska hända i livet – ett barn ska komma till världen – finns det samtidigt en rädsla hos fler kvinnor att skador ska uppstår i samband med förlossningen. Landstinget Blekinge har under flera år gjort betydande utbildningsinsatser för att undvika bristningar hos mödrarna under förlossningen. Vi har bland de bästa resultaten i landet.

Landstinget satsar även stort på eftervården och snart kommer mammor att erbjudas ett besök hos sin barnmorska redan ett par veckor efter förlossningen. En annan stor satsning, för att säkerställa att landstinget även i framtiden har god tillgång på barnmorskor, är betald barnmorskeutbildning.

Det här är satsningar som vi gör för att vi tycker kvinnohälsovården är viktig!

Kalle Sandström (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Christel Friskopp (S

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd