Debatt

Ni ser inte oss som människor längre

ARBETSMILJÖ Artikeln publicerades

Skäms, äldreförvaltningen i Karlskrona kommun! Ni har lyckats köra äldreförvaltningen till ett totalt kaos, ni har fråntagit mig/oss arbetsglädjen.

Jag/vi gör vårt bästa för att ge brukarna den bästa omsorgen, men nu går det inte längre! Vi hinner inte mer, vi orkar inte mer, ni har fråntagit oss arbetsglädjen, för ni har tagit bort de verk­tygen vi behöver: Tid och personal!
Foto: Gorm,Kallestad
Jag/vi gör vårt bästa för att ge brukarna den bästa omsorgen, men nu går det inte längre! Vi hinner inte mer, vi orkar inte mer, ni har fråntagit oss arbetsglädjen, för ni har tagit bort de verk­tygen vi behöver: Tid och personal!

Det finns något i förvaltningen som ni kallar värdegrund. Se till då att leva upp till den! Då menar jag värdegrunden både mot oss anställda och brukarna.

Ni har helt och hållet glömt bort människan vi jobbar med. Ni har satt fullt fokus på att jaga oss, mäta våra tider, ni uppmanar oss att inte hålla hastighetsbegränsningarna, för vi har piskan på ryggen. Öka, öka, ni hinner mer! Vi får inte ta in personal, eller om sanningen ska fram finns ingen personal att sätta in.

Jag uppriktigt skäms över min arbetsgivare, för ni har totalt glömt bort att de äldre har rätt till en trygg och omsorgsfull omvårdnad. Att alltid få höra hos brukarna: ”Om du hinner?”. ”Ska du redan gå?”.

Vi går hem från jobbet om mår dåligt, vi är sönderstressade, vi går med en ständig oro att jobba underbemannade. Vi vet inte hur vi ska jobba, då ni går in och ändrar i fastställda arbetsscheman. Ni ser inte personalen längre som en tillgång för äldreförvaltningen, ni kör över oss fullständigt. Ni har gjort oss till ett gäng skållade råttor, ni ser inte OSS längre! Utan bara pengapåsen, och ni lutar er mot olika datasystem som ni köpt in som ska lösa situationen.

Jag/vi gör vårt bästa för att ge brukarna den bästa omsorgen, men nu går det inte längre! Vi hinner inte mer, vi orkar inte mer, ni har fråntagit oss arbetsglädjen, för ni har tagit bort de verktygen vi behöver: Tid och personal!

Så politiker och chefer i Äldreförvaltningen, sätt er ner och fundera på vad värdegrunden är i förvaltningen, läs den, och om ni har någon förståelse över huvud taget för vad som står där, Lever ni upp till den?

Vår gemensamma värdegrund utgår från mötet och samspelet mellan människor. Det handlar om människosyn. Varje människa är unik. Alla människor har lika värde utifrån sin egen person och inte utifrån sina funktioner, religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön. Varje möte är unikt. Mötet och samspelet mellan människor ska präglas av respekt, värme och lyhördhet. Varje uppdrag är viktigt Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på bästa sätt. Vi lyckas genom att samarbeta. Vi delar med oss. Vi lär av varandra. Vi är prestigelösa. Alla har vi, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen.

Christina