Debatt

Låt oss läsa om kvinnorna också

Christina Lindström ,

”Ronneby har i ett ovanligt högt tempo fått ut nyanlända i nystartsjobb och vidare ut på arbetsmarknaden”, det är väl bra.

Men jag saknar reportage om de nyanlända kvinnorna! På bilden i tidningen den 9 februari finns bara män…

När man vid något tillfälle se ett reportage om kvinnor gäller det handarbete eller matlagning. Är de inte aktiva när det gäller nystartsjobb

eller Starta eget-projekt? Vi har ju en stor andel nyanlända kvinnor i vår kommun som måste komma ut på arbetsmarknaden och inte bara fastna hemma med att föda och ta hand om barn, eller hur? Det är ju också viktigt för kvinnorna att lära sig svenska och lära sig hur det fungerar i det svenska samhället. Jag skulle vilja se ett reportage om kvinnor, inte en utan flera som kommit ut i arbetslivet, till exempel inom äldreomsorgen eller barnomsorgen, och hur det fungerar.

Dagens bild är ungefär som den med Donald Trump som bara omger sig med män. Men här är det kvinnor som representerar myndigheten.