Debatt

Kyrkan – ett hem för ensamma äldre

Centerpartiets Seniornätverk Solveig Zander Riksdagsledamot och ledamot av pensionsgruppen Kent Ivarsson, Lidingö Förtroendevald i Stockholms läns landsting Birgitta Carlsson, Skövde Tidigare riksdagsledamot Kay Wictorin, Malmö, Tidigare kommunalråd Christina Andersson, Eskilstuna Tidigare oppositionsråd Agnetha Persson, Karlskrona Ledamot Äldrenämnden
”Svenska kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Äldre personer har möjligheter att träffas för gemenskap och trygghet på samma villkor som ungdomar och småbarnsföräldrar som deltar i församlingsverksamhet.”
Foto:JESSICA GOW
”Svenska kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Äldre personer har möjligheter att träffas för gemenskap och trygghet på samma villkor som ungdomar och småbarnsföräldrar som deltar i församlingsverksamhet.”

Vi har ett viktigt val framför oss. Ett val som av många är bortglömt och oviktigt.

Låt oss i Centerpartiets seniornätverk visa på en annan uppfattning, den där kyrkovalet har stor betydelse. Det är bland gruppen seniorer där ensamheten behöver brytas. För livet som senior ser så olika ut. Fler har i dag ett aktivt liv med sociala kontakter och en vardag präglad av delaktighet och gemenskap. Det är en förmån som dessvärre inte delas av alla. Tvärtom! Många har en vardag där ensamt och otryggt är verklighet och det resulterar inte allt för sällan i brist på livslust. För dessa betyder kyrkans gemenskap skillnaden mellan att vilja vakna på morgonen eller att sova bort dagarna.

Centerpartiet är ett av tre partier som deltar i kyrkovalet med partibeteckning. För oss centerpartister är det självklart att Svenska kyrkan ska vara en aktör som bidrar till att ge social omsorg om människor. En uppfattning om som präglas av alla människors lika värde och rättigheter. Centerpartiets grundvärderingar och ideologi genomsyrar även vårt engagemang i kyrkans verksamhet. I flera generationer har aktiva centerpartister engagerat sig i kyrkan när det gäller att värna kulturarvet, byggnader, kyrkogårdar, kyrkomusiken, kyrkokonsten och den sociala verksamheten. På landsbygden har och är kyrkans olika verksamheter samlingsplatsen som gör att personer träffa. Kyrkan är och ska vara en hemvist för äldre både i landsbygd och inte minst som anonym i storstaden. För äldre personer är det extra viktigt och det vill och tänker Centerpartiet fortsätta med, något som vi i seniornätverket verkligen stödjer.

Svenska kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Äldre personers har möjligheter att träffas för gemenskap och trygghet på samma villkor som ungdomar och småbarnsföräldrar som deltar i församlingsverksamhet. Kyrkan diakoner finns alltid till hands för stöd och hjälp i såväl praktiska som personliga angelägenheter. För många äldre är det de enda sättet att kunna möta människor i olika situationer och samtal om aktuella händelser eller tankar. Som nybliven änka eller änkling är otvungna sociala mötena viktiga. Vid kriser och katastrofer, stora eller små, står kyrkan alltid öppen för att ge stöd och förmedla framtidstro.

Centerpartiet vill utveckla det ideella medmänskliga gärningarna inom Svenska kyrkan. Låta kyrkan vara en trygg famn i en orolig värld en brygga mellan människor. Något som många ensamma äldre uppskattar och fler skulle behöva. Kyrkan måste fortsätta att utvecklas för att vara en aktiv och positiv kraft för att kunna möta funderingar och erbjuda gemenskap och utveckling. Kyrkovalet är ett val som inte kan och får glömmas bort, menar vi i centerpartiets Seniornärverk, då verksamheten helt enkelt för många äldre är skillnad mellan en meningsfull tillvaro eller ensamhet och tappat livslusten.