Debatt

Debatt: Bevara den odlingsbara marken

Debatt Artikeln publicerades
”Den exploateringen måste ske varsamt.  Den bördiga åkermarken måste även fortsättningsvis kunna brukas och inte vara sönderskuren av vägar,” skriver  Monia Svensson, Ronnebypartiet.
Foto: ADAM IHSE / TT
”Den exploateringen måste ske varsamt. Den bördiga åkermarken måste även fortsättningsvis kunna brukas och inte vara sönderskuren av vägar,” skriver Monia Svensson, Ronnebypartiet.

Det är en hädelse att gräva upp bördig åkerjord, så fort det ska byggas, det finns alltid alternativ.

Ronneby kommun är lyckligt lottad när det gäller tillgång till markområden lämpliga för industrietableringar, handel och till nya bostadsområden. Det gäller bara att se sig omkring.

Vi har en relativt lång kuststräcka som är attraktiv för nya bostäder och där kan man lätt hitta bergknallar som blir väldigt vackra villatomter. Här går ingen åkermark till spillo.

Vi har hela mellanbygden med lantbruk och djurhållning. Här är det det öppna landskapet som vi måste slå vakt om. Men där finns impediment och skogsbackar som mycket väl lämpar sig för ny bebyggelse, både bostäder och industrietableringar. Men den exploateringen måste ske varsamt. Den bördiga åkermarken måste även fortsättningsvis kunna brukas och inte vara sönderskuren av vägar. Det är den odlingsbara jorden som är prio ett. Industribyggnader och parkeringsytor måste komma i andra hand. Åkerjorden ligger där den ligger och den är inte förnybar.

Vi har skogsbygden med sin speciella karaktär. Här är ingen brist på mark lämplig för bebyggelse. Om jag inte har alldeles fel för mig så finns det ett antal, inte så få, byggklara tomter i Belganet. Det är säkert 15-20 år sedan dessa tomter iordningställdes. Området kan säker bli vackert och det ligger fint. Men det fordras naturligtvis att tomterna marknadsförs.

Det är alltså ingen brist på mark i kommunen. Ändå ser jag en tendens till att man gör det lätt för sig genom att planera nyetableringar på god odlingsbar åkermark.

Jag trodde att den tiden var förbi.

Jag trodde att man från kommunledningens sida hade fått upp ögonen för att vi kommer att behöva all den odlingsbara jordbruksmarken i landet och i kommunen för att mätta en växande befolkning.

 

Monia Svensson

Ronnebypartiet