Debatt BLT

Både militär och vindkraft får plats

Debatt BLT Artikeln publicerades

Militärens veton mot utvecklingen av vårt regionala näringsliv borde tillhöra en svunnen tid!
Gör som militären i våra grannländer och resten av omvärlden, vakna upp och anpassa er i stället. Sveriges behov av ny och hållbar elenergi är dess- utom inte en militär fråga. Vi behöver, speciellt i vår fattiga landsända, just nu mer och billigare elkraft än vad vi behöver militärer.
Alltsedan andra världskriget har militären fått ett alldeles för stort utrymme i Sveriges ekonomi och politik. Militären har skapat det militära samhället, ett eget starkt samhälle i samhället. Tiden efter ”kalla kriget” borde lärt dem att det inte finns ett militärt och ett civilt sam-hälle. Dolda motiv, hot och principiella nej tillhör absolut en förgången tid.
Militärens dåliga förmåga att anpassa sig efter samhällsutvecklingen är historiskt känd. Det går faktiskt att förnya egna synsätt, kompromissa och finna nya och bättre lösningar i en ny tid. När militärens hökar på behörigt avstånd från Hanöbukten principiellt säger ”vi eller dom” så visar de att de fortfarande uppfattar sig som en egen statsmakt som står över oss andra. Ett sådant avgörande är inte av militär art.
Många lokala och regionala militärer är positiva till en vindkraftspark sydost om Hanö, men de vågar inte höja rösten av rädsla för att försvinna från den militära karriärsstegen.
Blekinges hamnar, speciellt djuphamnarna behövs för att montera vindkraftverk. Karlskronavarvet kan säkert bygga annat än militära båtar. ABB är duktiga på elkablar. Det finns bra sjöfolk i regionen och ett uppbyggt nät av underleverantörer. Tusentals nya civila jobb står på spel i en region som så dramatiskt behöver nya jobb just nu.
För de människor som jag talat med och som har god insikt i projektet med en havsbaserad vindkraftspark sydost om Hanö är det svårt att ta militärens hot på allvar. Påverkan på militärens verksamhet är grundligt utredd av oberoende militära experter och den negativa påverkan är liten och i stora delar försumbar. Handlar det ändå om principer?
Med lite god kompromissvilja från militären och ett snabbt och insiktsfullt politiskt besked från regeringen finns det sannolikt plats för både militärer och vindkraftverk i Hanöbukten.
Anders Jönsson
Sölvesborg