Världens största JAS-övning på F17 – plan från fyra länder

Piloter från flygvapnet i Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Sverige flyger JAS 39 Gripenplan tillsammans i storövningen Lion Effort. Flygflottiljen F17 i Kallinge är värd för världens största JAS Gripenövning som pågår till och med onsdag nästa vecka.

Blekinge
Fler JAS Gripenplan än vanligt kommer att lyfta och landa på F 17 de närmaste dagarna. Ett drygt 20-tal JAS Gripenplan deltar i övningen.
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Ett av de sydafrikanska JAS-Gripenplanen som deltar i övningen har just landat på F17 i Kallinge.
Foto:
Flottiljchefen på F17, Gabor Nagy, är också chef för övningen Lion Effort. I den internationella övningen deltar drygt 400 personer.
Foto:
Fler JAS Gripenplan än vanligt kommer att lyfta och landa på F 17 de närmaste dagarna. Ett drygt 20-tal JAS Gripenplan deltar i övningen.
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Flygflottiljens nye chef Gabor Nagy är chef för övningen och berättar att de fyra nationerna som deltar i övningen, Thailand är med som observatörer, ska öva och träna tillsammans. Flygsäkerhet, stridsteknik, gemensak logistik och övning med blandförband ska genomföras i de gemensamt. De deltagande länderna som alla använder sig av JAS Gripen-systemet ska också lära av varandras olika erfarenheter.
– En av övningarna blir över Östersjön med luftstridssituationer och träning på bombprocedurer, säger Gabor Nagy.

Övningarna har noga planerats gemensamt och F17 har arbetat fram detaljerna. Enligt flottiljchefen ligger F17 långt framme vad gäller flygerfarenhet med JAS gripen.
– Det var därför vi kunde anpassa oss och fungera så snabbt i Libyeninsatsen, säger Gabor Nagy.

Lion Effort 2012 är den andra efter Ungern 2009. Nästa Lion Effort är planerad till 2015 i Tjeckien.
– Övningen kommer att märkas av på marken eftersom det är fler plan i luften än vanligt och det kommer att bullra under längre tid varje dag, säger Gabor Nagy.
Inget luftrum kommer att stängas av, det civila flyget ska fungera i stort sett som vanligt.