Unga ska inte dö i fylleceller

BLEKINGE Artikeln publicerades
Berusade ungdomar befinner sig i ett risktillstånd och arresten är inte den bästa lösningen sett ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv.
Foto:marcus palmgren
Berusade ungdomar befinner sig i ett risktillstånd och arresten är inte den bästa lösningen sett ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv.

Berusade ungdomar ska få tillsyn av sjukvårdskunnig personal.

Omhändertagandet ska göras mera humant.

Landstinget ska utöka samarbetet med socialförvaltningen och polisen i omhändertagandet av berusade personer. Det stora fokuset ligger på ungdomar.

– Vi vet att även unga människor hamnar i arresten om de är berusade. Och det är inte den bästa lösningen om vi ska kunna fånga upp ungdomar innan de blir fast i sitt missbruk, säger Ally Karlsson (V), första viceordförande i nämnden för psykiatri och habilitering.

Regeringen gick redan förra året ut med riktlinjer för att förbättra stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Nu vill landstinget fördjupa samarbetet med ett mera riktat fokus på medicinsk säkerhet och förbättrad omvårdnad.

– Vi vet att berusade människor har dött i arresten. Och vi vill inte att det ska hända våra ungdomar, säger Ally Karlsson.

I dag är det endast nio procent av de berusade som omhändertas som förs till en sjukvårdsinrättning. Men utredningen visat att unga som är berusade befinner sig i ett risktillstånd som kräver en sjukvårdskunnig bedömning.

– Berusade personer ska inte utsättas för medicinska risker bara för att det inte finns ansvarig sjukvårdspersonal på plats just då, säger Ally Karlsson.

Nämnden ska därför gå med i projektet med utökad samverkan och har därmed möjligheter att få ta del av de statliga 35 miljoner kronor årligen. För Blekinges del kan det handla om 1,3 miljoner kronor och syftet är att utveckla medicinsk säkra metoder och ett humant omhändertagande av berusade personer.