Satsningen i Blekinge var ett misslyckande

Blekinge Artikeln publicerades

Utvecklingsbolaget Blekingen AB skulle få fart på Blekinges näringsliv i slutet av 80-talet.
I dag lyfter Svenskt Näringsliv fram satsningen som ett exempel på ett stort misslyckande.
”Ren kapitalförstöring”, menar mannen bakom rapporten, Fredrik Segerfeldt.

Fredrik Segerfeldt är uppvuxen i Spandelstorp utanför Karlskrona. Han lämnade länet 1990 och är i dag en flitig liberal debattör och författare till flera böcker. Han är också mannen bakom rapporten Jakten på innovationer, som publicerades nyligen.
I rapporten, som tagits fram åt Svenskt Näringsliv, kritiserar Segerfeldt dagens statliga riskkapitalsatsningar i form av investmentbolag.

Ett historiskt exempel som studeras i detalj, och som lyfts fram som ett stort misslyckande, är investmentbolaget Blekingen AB. Som huvudkälla har Segerfeldt en utvärdering som gjordes av Riksdagens revisorer 1997 och som BLT också har tagit del av.
– Det är uppenbart att det var ett misslyckande och inte ledde någon vart, säger Segerfeldt om Blekingen.
Regeringen satsade 35 miljoner i bolaget, som skulle få fart på ett län som då var illa ute. Det lokala näringslivet satsade lika mycket.
En stor del av kapitalet satsades i Uddcomb, som Blekingen AB tog över 1987.
– Man slängde in pengar i Uddcomb. Uddcomb höll på med kärnkraftverk. Kärnkraften var färdig- utbyggd. Vad trodde de? säger Segerfeldt.

1991 gick, enligt rapporten, 18 av Blekingens 20 företag med röda siffror – inte minst Uddcomb. Blekingen AB gick in i en saneringsfas och staten överlät sina aktier i bolaget till Blekinge forskningsstiftelse, knuten till högskolan BTH.
I mitten av 90-talet såldes sedan bolaget för en symbolisk summa. Satsningarna hade då kostat 155 miljoner.
När Fredrik Segerfeldt i rapporten beskriver hur han reser hem till Blekinge för att i dag se vilka spår Blekingens satsningar har gett så hittar han näst intill ingenting.

Var det något i Blekingen AB som du menar förde något gott med sig?
– MRT Systems finns kvar i Karlskrona, men det var svårt att få något svar på huruvida Blekingen AB spelar någon roll i det. Sedan finns ju Uddcomb Engineering kvar inne på varvet. Men allt annat som Blekingen vidrörde dog ju.

Slutsatsen som Segerfeldt drar i rapporten är klar:
– Man borde sluta tro att statligt riskkapital skapar tillväxt i regioner på till-bakagång. Det finns inga som helst belägg för det, säger han.
– Om man är intresserad av att stimulera tillväxt, innovationer, jobb och företagande så vet vi vad som fungerar: generella åtgärder. Men politikerna faller alltid i fällan att göra riktade åtgärder som Blekingen.