Rektorerna är inte alls förvånade

Blekinge Artikeln publicerades

Inga rektorer hade fått veta i förväg om polisens tillslag mot knarkligan och då många misstänkta köparna.
Men Johan Melin, rektor på Ehrensvärdska gymnasiet, blir inte förvånad över att det förekommit försäljning också på skolorna.

Han är ordentligt orolig för synen på framför allt cannabispreparat bland många unga:
– Vi ser ju att ungdomars inställning till cannabis är mer liberal. Att en del tycker att det är som att dricka alkohol.

Skolan kan stänga av elever som är misstänkt påverkade av droger. Men det är frivilligt att lämna drogtest.
– Den viktigaste aktören i det här är trots allt ungdomarnas föräldrar. Men senast vi bjöd in till ett informationsmöte om droger, kom bara 50 av 1 600 inbjudna.

Johan Melin vet att han har elever på sin skola som figurerar i narkotikautredningar hos polisen. Och har ibland övervägt att be polisen komma med narkotikahundar och söka i genom skolan.

Ulla Ståhl, rektor på Sunnadalsskolan menar att föräldrarna kan känna sig trygga med att skicka sina barn till hennes skola.
– Vi har bra koll på eleverna under deras skoltid. Men vi kan naturligtvis inte ta ansvar för vad eleverna gör på fritiden. Där är det föräldrarna som har ansvaret för sina barn.

Det har hänt i enstaka fall att skolan har misstänkt någon elev för att använda narkotika och då har rektorn kontaktat föräldrarna och fått deras medgivande för att drogtesta eleven.

Men Ulla Ståhl har inte sett några tecken på att det skulle förekomma ett mer eller mindre organiserat narkotikabruk eller handel med droger på skolan.
– Vi har ett mycket bra samarbete med den sociala fältgruppen och polisen. Och kommer det in personer på skolan som inte hör till här avvisar vi dem, säger Ulla Ståhl.