Sex års fängelse – så skriver rätten om domen

BLEKINGE (TT/BLT) Artikeln publicerades
4 bilder
Foto:Marcus Palmgren

Den 41-årige idrottsledaren döms till sex års fängelse för att ha plågat unga idrottare och utsatt dem för tortyrliknande övergrepp.

Tingsrätten dömer honom för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen.

Idrottsledaren har nekat till brott.

Den 41-årige idrottsledaren åtalades misstänkt för 55 fall av grovt olaga tvång och 45 fall av grov misshandel av tolv unga idrottare under tidsperioden 2007–2016. I dag kom Blekinge tingsrätt med sin dom mot mannen och han döms till fängelse i sex år för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen.

Rätten ser olaga tvång som huvudbrottet och har vägt in momenten av misshandel och de andningshämmande åtgärder pojkarna utsattes för i bedömningen "av det olaga tvångets allvar", skriver tingsrätten i domen.

Strafflängden är kortare än det som åklagaren John Dagnevik yrkade på under den sista rättegångsdagen. Dagnevik ansåg då att 41-åringen skulle dömas till fängelse i åtta till tio år för såväl grov misshandel som grovt olaga tvång.

I tingsrättens dom läggs fokus på det tvång som ungdomarna utsatts för. Misshandeln räknas in som en del av helheten.

– Sett till den gärningsbedömning som domstolen har kommit fram till är det en adekvat påföljd med sex år, säger John Dagnevik till BLT om domen.

Rätten skriver om domen i ett pressmeddelande:

”Tingsrätten har satt sin tilltro till de tolv målsägandena som vid polisförhör och vid huvudförhandlingen berättat om hur brotten gått till. Deras uppgifter stämmer väl överens med den tekniska bevisningen, i huvudsak ett omfattande filmmaterial, som åklagaren lagt fram. Den dömde mannen har vidgått flertalet händelser men menat att han saknat uppsåt att skada eller tvinga målsägandena och att det funnits ett samtycke till gärningarna. Tingsrätten har kommit fram till att något ansvarsbefriande samtycke inte förelegat och att den dömde mannen begått gärningarna med så kallat likgiltighetsuppsåt.”

Idrottsledaren har stått inför rätta för att ha använt våld mot unga pojkar i beroendeställning.

Under många år har idrottsledaren anordnat något han kallar för ”förtroendeövningar”. De har bland annat gått ut på att pojkarna blivit bundna och fått munnarna övertejpade. Också näsan har ibland tejpats över. Vid flera tillfällen har även en tät plastpåse dragits ner över huvudet.

Enligt idrottsledaren ska övningen göra pojkarna till bättre idrottsmän och få dem att visa sin tillit till honom.

Vid minst 37 tillfällen har idrottsledaren filmat händelserna.

Under rättegången har de tolv målsäganden berättat om hur de har försökt glömma det som har hänt, och hur de har varit rädda för att deras karriärer skulle bli förstörda om de inte gjorde som idrottsledaren ville.

Förutom att begränsa deras möjligheter att andas och röra sig, har flera av pojkarna fått klämmor fastsatta på kroppen. Under de så kallade övningarna har också ingått att pojkarna har fått repetera olika talfraser om att de ska lyda idrottsledaren.

Under polisutredningen och under rättegången har idrottsledaren nekat till brott, men medgett de faktiska omständigheterna.

Hela historien började rullas upp när några av pojkarna började prata med varandra om ”förtroendeövningarna”. Fram till dess hade de trott att de var ensamma om sina upplevelser.

Idrottsledaren häktades i januari och har varit frihetsberövad sedan dess.

BAKGRUND

Detta har hänt

Idrottsledaren har stått åtalad för grov misshandel vid 45 tillfällen och grovt olaga tvång vid 55 tillfällen. De flesta av händelserna har inträffat i idrottsledarens hem.

Tolv unga idrottare som haft idrottsledaren som mentor eller tränare har varit målsägande under rättegången.

Brottstiden är en period från april 2007 till november 2016. Under utredningen har även äldre händelser upptäckts, men de har bedömts vara preskriberade.

Visa mer...