Få trycksår på Blekingesjukhuset

BLEKINGE Artikeln publicerades
Foto:Bertil Ericson / TT

Sjukhuset i Blekinge är bäst i landet på att undvika trycksår.

Andelen patienter som får tryckskada under sjukhusvistelsen ligger lägst i en ny mätning.

En mängd journaler ingår i undersökningen. Nu finns det en bild av hur många trycksår som uppkommer på sjukhus.

Det finns patienter som har trycksår när de kommer in till sjukhuset. Men det finns också de som får det på sjukhuset.

För Blekinges del föll den mätningen väl ut.

– Det är väldigt roligt att vi ligger bäst till i landet, säger Lars Almroth, chef för Blekingesjukhuset.

I snitt fick tio procent, eller var tionde patient, som var inlagd på sjukhus mer än 24 timmar, trycksår i mätningen.

I Blekinge låg andelen på runt fem procent.

Högst andel fanns i Östergötland på närmare 19 procent.

Trycksår är en skada i huden och/eller i underliggande vävnad. Ofta uppstår de över ett benutskott. Till exempel på hälarna, i bakhuvudet eller på armbågarna.

Alla delar av kroppen kan påverkas, och det är inte ovanligt att en patient har mer än ett trycksår.

En patients tyngd spelar in tillsammans med underlaget och hur lång tid det trycker mot det.

Risken för sår ökar med fukt och värme.

Varje år gör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, mätningar med målet att minska antalet trycksår i slutenvården.

Men trots en mängd olika insatser på såväl nationell, som regional och lokal nivå, har inte andelen trycksår minskat sedan 2015.

I år hade 13 procent av alla patienter som vårdades på sjukhus ett eller flera trycksår när mätningarna gjordes.

Den skedde vecka 10 i år och omfattade drygt 15 000 patienter över 18 år.

FAKTA

Trycksår

En mycket vanlig vårdskada.

Finns skador i olika kategorier från rodnad till fullhudsskada med sår.

Kan förebyggas genom att ändra läge, men också med hjälp av specialmadrasser och hälavlastning.

Källa: SKL

Visa mer...