Dom för tortyrliknande övergrepp överklagas

Brott Artikeln publicerades
Den 41-årige idrottsledaren dömdes av Blekinge tingsrätt till sex års fängelse för grova brott mot tolv tonårspojkar. Nu har åklagaren överklagat domen till hovrätten. Arkivbild.
Foto:Marcus Palmgren
Den 41-årige idrottsledaren dömdes av Blekinge tingsrätt till sex års fängelse för grova brott mot tolv tonårspojkar. Nu har åklagaren överklagat domen till hovrätten. Arkivbild.

Den 41-årige idrottsledaren i Blekinge dömdes till sex års fängelse för tortyrliknande övergrepp på tolv tonårspojkar. Nu har åklagaren John Dagnevik överklagat domen till hovrätten. Tingsrätten fann 41-åringen skyldig till grovt olaga tvång vid 42 tillfällen under en tioårsperiod.

– Jag och tingsrätten tänker olika på två juridiska plan. Det ena är möjligheten att döma för flera brott för samma gärning. Jag tycker att han ska dömas dels för grovt olaga tvång och dels grov misshandel. Båda gärningarna är så pass allvarliga att de bör ses som två separata brott, säger John Dagnevik till TT.

Kammaråklagaren ser även att det saknas praxis kring vilken påföljd som ska utdömas för de moment som tingsrätten anser ingå i grovt olaga tvång i det aktuella fallet. Dagnevik vill att 41-åringen ska dömas till ett längre straff i hovrätten.