Allvarlig dykolycka utreds av försvarets dykexperter

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Charlotte Nilsson

När dykaren kom tillbaka upp på marinens fartyg märktes tecken på dykarsjuka.

Olyckan utreds nu av försvarets dykexperter och av Arbetsmiljöverket.

Yrkesdykaren var ute med ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i mitten av september. Efter ett avslutat dyk uppmärksammades symtom på dykarsjuka. Han befann sig då på däck.

– Dykaren fördes till tryckkammaren som finns ombord på Belos. Det var ett snabbt ingripande. Det finns även dykläkare med ombord, säger Carolina L Nilsson, informationschef på Marinbasen.

Från tryckkammaren fördes dykaren sedan över till sjukvården och har vårdats vid universitetssjukhuset i Lund en period. Nu ska han på nytt vara tillbaka hos landstinget Blekinge. Några närmare uppgifter har inte marinbasen att ge.

– Behandling och rehabilitering pågår, säger Carolina L Nilsson.

Dykarsjuka kan som namnet anger inträffa vid dykning, men kan även förekomma vid tryckfall i luften och i rymden. Bubblor kan bildas i vävnader och blod om trycket minskas alltför hastigt.

Regelverket för dykare är strikt för att minimera riskerna vid arbete under vatten.

En utredning om olyckan görs nu av Dykeri- och navalmedicinskt centrum i Karlskrona.

Försvarsmakten har också gjort en anmälan om olycka till Arbetsmiljöverket.