Allvarlig dykolycka utreds av försvarets dykexperter

KARLSKRONA ,
Foto:

När dykaren kom tillbaka upp på marinens fartyg märktes tecken på dykarsjuka.

Olyckan utreds nu av försvarets dykexperter och av Arbetsmiljöverket.

Artikeln publicerades 29 september 2016.

Yrkesdykaren var ute med ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i mitten av september. Efter ett avslutat dyk uppmärksammades symtom på dykarsjuka. Han befann sig då på däck.

– Dykaren fördes till tryckkammaren som finns ombord på Belos. Det var ett snabbt ingripande. Det finns även dykläkare med ombord, säger Carolina L Nilsson, informationschef på Marinbasen.

Från tryckkammaren fördes dykaren sedan över till sjukvården och har vårdats vid universitetssjukhuset i Lund en period. Nu ska han på nytt vara tillbaka hos landstinget Blekinge. Några närmare uppgifter har inte marinbasen att ge.

– Behandling och rehabilitering pågår, säger Carolina L Nilsson.

Dykarsjuka kan som namnet anger inträffa vid dykning, men kan även förekomma vid tryckfall i luften och i rymden. Bubblor kan bildas i vävnader och blod om trycket minskas alltför hastigt.

Regelverket för dykare är strikt för att minimera riskerna vid arbete under vatten.

En utredning om olyckan görs nu av Dykeri- och navalmedicinskt centrum i Karlskrona.

Försvarsmakten har också gjort en anmälan om olycka till Arbetsmiljöverket.