Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Nyheter

Skollagen ändras efter kill- och tjej-gymnastik

Skolor ska inte längre av slentrian kunna sära killar och tjejer åt i undervisningen. Skolverket föreslår en ändrad läroplan och regeringen föreslår ytterligare förändringar i skollagen.(TT)
Publicerad 10 juni 2017

Under förra hösten gav Skolinspektionen en skola i Stockholm klartecken till att fortsätta skilja tjejer och killar åt under idrottslektionerna. I debatten som följde avslöjades att fler skolor i Sverige gjorde likadant och regeringen lovade att agera.

Nu föreslår Skolverket förändringar i läroplanen och regeringen aviserar en ändring i skollagen.

Annons

"Gammeldags uppfattningar"

””

I den nya läroplanen som Skolverket nu föreslår, görs rektorernas och lärarnas ansvar tydligare när det handlar om att barn inte ska skiljas åt i undervisningen på grund av kön. Skrivningar förs in som gör tydligt att det är specifikt rektors och lärares ansvar, var för sig, att bedriva undervisning "så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet".

Den ändrade läroplanen är ett resultat av ett uppdrag från regeringen. Den utredningen pekade även mot att själva skollagen behövde förtydligas, vilket nu ska ske, enligt utbildningsministern.

"Otydlig skollag"

””

Om det behövs en ny utredning eller om regeringen lägger till uppdraget till en sittande utredning är ännu inte avgjort.

En förändring i läroplanen börjar gälla från och med beslut fattas om ny formulering, vilket väntas i höst medan en ändring i skollagen kan ta längre tid.

Enligt Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, är lärares ansvar redan tydligt i den nuvarande läroplanen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons