Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Nyheter

Löfven gläds åt låg arbetslöshet bland unga

Statsminister Stefan Löfven anser att regeringen kan ta åt sig en stor del av äran för den halverade ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingen pekar framför allt på högkonjunkturen.(TT)
Publicerad 4 december 2017

I en ny rapport konstaterar Arbetsförmedlingen (AF) att antalet inskrivna unga under 25 år har minskat till 55 000, nästan en halvering jämfört med 2012.

Dessutom bedömer AF att regeringens så kallade 90-dagarsgaranti nu är nådd.

””
Annons

Socialdemokraterna lovade i sitt valmanifest 2014 att ingen ungdom ska vara långtidsarbetslös och att de inom 90 dagar ska ha ett jobb, praktikplats eller gå en utbildning.

Vallöftet var ett av Löfvens viktigaste.

Regeringens uppdrag till AF var dock mindre tydligt än valmanifestet.

Enligt det uppdraget ska unga arbetslösa inom 90 dagar "erbjudas" jobb, utbildning eller "en insats som leder till ett jobb". En sådan insats kan vara vägledning, arbetspraktik, arbetsträning eller olika typer av specialistinsatser.

Garantin nådd

Enligt AF så är det i dag färre än 400 unga arbetslösa som efter 90 dagar inte fått något erbjudande om jobb, utbildning eller insats som leder till jobb.

Men det betyder inte att det bara är några hundra som varit arbetslösa mer än 90 dagar. Av de 55 000 under 25 år som är inskrivna på AF, hade 22 500 varit utan jobb i mer än sex månader, varav 15 800 ingick i något program och knappt 7 000 var öppet arbetslösa.

Löfven tycker inte att det är missvisande att det räcker med ett erbjudande om insats för att garantin ska vara uppfylld.

””

Antalet inskrivna unga på AF har inte varit så lågt sedan finanskrisen 2008.

"Har stor betydelse"

Annons

Bakom minskningen ligger dels en stärkt konjunktur, dels en vikande befolkning i åldrarna 18-24 år, konstaterar AF i rapporten.

Men enligt Löfven har regeringens politik haft stor betydelse.

””
””

När det gäller regeringens 90-dagarsgaranti bedömer AF att den kan ha bidragit till utvecklingen mot lägre ungdomsarbetslöshet.

Tidiga insatser viktiga

Lotta Ejdeholm-Persson, kvalificerad handläggare på AF, uppger att tidsgränsen lett till att AF har ett ökat fokus på att ha koll på och jobba med alla arbetslösa unga.

””
””

Ejdeholm-Persson anser också att regeringens så kallade utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning har varit ett "jättebra verktyg" för att få unga i utbildning igen. Åtgärden innebär bland annat att studier kan kombineras med jobb eller praktik och att AF finansierar studierna.

Regeringens satsning på traineejobb har dock varit mindre lyckosam.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons