Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Nyheter

Klartecken för fortsatt kalkbrytning i Slite

Dagens dom i mark- och miljödomstolen ger företaget rätt att fortsätta bryta kalk i fyra år till.
Ekonomi • Publicerad 13 december 2022
Kartan visar var Cementas anläggning på Gotland ligger.
Kartan visar var Cementas anläggning på Gotland ligger.Foto: Anders Humlebo/TT

Mark- och miljödomstolen går helt på Cementas linje och ger tillstånd för fyra år.

Samtidigt pågår bolagets arbete med en ansökan avseende betydligt längre tid, 20 till 30 år. Den ansökan ska lämnas in under året, berättar Karin Comstedt Webb.

Annons

– Det här ger oss arbetsro och gör att vi kan lägga allt fokus på tillståndet för längre tid.

Hon ser domstolens besked som ett bevis på att Cementa har gjort tillräckliga utredningar, och att det också kommer att påverka nästa ansökan.

– Det här tillståndet vi fått nu är en indikation på att vi har ett gott underlag att stå på, säger Karin Comstedt Webb.

Företaget har framhållit att hundratusentals jobb inom bygg- och anläggningssektorn riskerar att gå förlorade om det blir stopp beträffande brytning.

Vattensituationen på Gotland står emot behovet av kalken. Domstolen har dock kommit fram till "att täktverksamheten inte kommer att påverka möjligheten till fortsatt driftsäker allmän vattenförsörjning, och inte heller möjligheten till vattenuttag ur enskilda brunnar".

Tillräcklig utredning

Domstolen tycker också att utredningen avseende de känsliga naturområdena som ligger intill täktområdet är tillräcklig.

"Underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen" skriver rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett pressmeddelande

Mark- och miljödomstolen har också gått på Cementas linje, och betraktar det fyraåriga tillståndet som en historia för sig.

Bland andra länsstyrelsen på Gotland vill att hela Cementas täktverksamhet i Slite ska bedömas. Alltså även det som varit.

Men domstolen skriver: "miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år".

Tillstånd med villkor

Annons

Cementa har också åtagit sig att vidta åtgärder för att skydda vattnet, dessutom har domstolen gett tillståndet med vissa villkor.

"Villkoren avser bland annat begränsningar i fråga om buller, vibrationer och luftstötsvågor, samt åtgärder för att minimera damning vid transporter och risker vid förvaring av kemiska produkter" skriver mark- och miljödomstolen.

I juli i fjol avvisade mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd. För att undvika cementbrist röstade riksdagen igenom en tillfällig ändring i miljöbalken som gav bolaget ett tillfälligt tillstånd som dock löper ut vid årsskiftet.

Besvikelse över domen

Bland de instanser som varit kritiska mot Cementas kalkstensbrytning är det desto större besvikelse över domen. Varken Naturskyddsföreningen eller Naturvårdsverket kan dock i nuläget säga om man ska överklaga domen eller inte.

— Det måste vi ta upp i vår egen styrelse och diskutera inom föreningen först, säger Ann-Catrin Hjernquist, ordförande för Svenska naturskyddsföreningens Gotlandssektion och fortsätter:

— Vi kan konstatera att domstolen gör en annan bedömning än vi och går emot flera andra tunga remissinstanser så det är lite märkligt ändå att tillståndet nu ges.

En eventuell överklagan måste ha inkommit före den 3 januari.

– Det här tillståndet som vi fått nu ger oss både tillåtlighet och verkställighet. Frågan om eventuell överklagan är spekultiv, säger Karin Comstedt Webb.

Länsstyrelsen på Gotland har varit kritisk till kalkbrytningen och den påverkan på miljön det innebär. Nu ska länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kolla att villkoren och åtagandena från Cementa följs.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga tillståndet. Men ännu har inte något sådant beslut fattats.

Annons

– Vi har på oss till den 3 januari att besluta om det, säger Anneli Bergholm Söder, länsråd vid länsstyrelsen på Gotland.

Fakta: Tillståndet som ges nu

Ansökan som mark- och miljödomstolen (första instans) nu avgör rör ett fyraårigt tillfälligt tillstånd. Nästa år planerar Cementa att lämna in en mer långsiktig ansökan på 20–30 år.

Förra året avvisade Mark- och miljööverdomstolen (andra och sista instans) Cementas ansökan på grund av otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning.

Regeringen ryckte då in och en enig riksdag röstade igenom en tillfällig ändring i miljöbalken, som gav Cementa ett tillfälligt tillstånd. Det går ut vid årsskiftet. Det nya tillståndet som bolaget får nu ska ta vid.

Fakta: Tillståndet som ges nu

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd för Cementa.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september 2021 röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.

Fyra miljöorganisationer överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringens tillstånd inte strider mot någon lag.

Cementa började om med sin tillståndsprocess och lämnade in en ny ansökan om tillstånd i fyra år till mark- och miljödomstolen. I domen som meddelades den 13 december i år sade domstolen ja till ansökan. Samtidigt pågår Cementas arbete med ansökan om tillstånd för längre tid.

TT
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons