Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

UNRWA har spelar ut sin roll

De senaste 25 åren har Palestina mottagit 36 miljarder kronor i bistånd från Sverige. Men har det skapat välstånd? Fred? Demokrati?
Publicerad 1 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Och nu har även Sverige (tack och lov) stoppat 31 miljoner kronor till UNRWA som i stället ska omfördelas till andra organisationer.
Och nu har även Sverige (tack och lov) stoppat 31 miljoner kronor till UNRWA som i stället ska omfördelas till andra organisationer.Foto: Adel Hana

Fredagen den 26 januari uppdagades att tolv anställda inom FN-organet UNRWA har varit inblandade i attacken på israeler den 7 oktober. En anställd ska ha delat ut ammunition och en annan ha deltagit i massakern vid en kibbutz. Två av de som kidnappades har vittnat om att de hölls som gisslan hos UNRWA-lärare.

Sedan avslöjandet har bland annat USA, Storbritannien, Finland, Tyskland, Kanada pausat biståndet via organisationen. Och nu har även Sverige (tack och lov) stoppat 31 miljoner kronor till UNRWA som i stället ska omfördelas till andra organisationer.

Annons

Men Jan Egeland, generalsekreterare för norska flyktingrådet har ingen förståelse för det pausade biståndet: ”att det kan finnas några i UNRWA som begår fel [...] bland 13 000 i den extrema situationen som råder i Gaza kan jag verkligen inte utesluta. [...] Men man ska inte förstöra för hjälparbetarna i stort.” (SVT den 30 januari).

Men handlar det verkligen om ”några” som gjort fel?

Wall Street Journal rapporterade (den 29 januari) att en fjärdedel av de manliga anställda, av totalt cirka 12 000 anställda i Gaza, har kopplingar till Hamas.

Men det är kanske inte speciellt överraskande. Terrororganisationen har stort stöd i civilsamhället: drygt 40 procent av Gaza-borna står bakom dem, och stödet har också ökat sedan massakern i oktober. 57 procent av boende i Gaza menar att det var rätt av Hamas att attackera civila den 7 oktober.

Det är inte heller första första gången som förbindelser mellan UNRWA och Hamas uppdagas. Ett flertal gånger har det visat sig att barn får lära sig att dö som martyrer i i UNRWA-drivna skolor. De har blivit indoktrinerade i att jihad är en religiös skyldighet för alla muslimer och att förräderi och illojalitet är judiska karaktärsdrag.

Men frågan är om UNRWA över huvud taget är en lämplig aktör för att bedriva verksamhet i Palestina. FN-organet skapades för att stötta palestinska flyktingar. Genom organisationen har palestinier också behållit sin flyktingstatus, trots att generationer av människor har bott på samma plats. Varför har de inte byggt upp sitt samhälle? Varför har terrorism och fattigdom frodats? Och varför vägrar Palestina en tvåstatslösning? UNRWA har snarast bidragit till att underblåsa bilden av palestinier som eviga flyktingar, tvångsförflyttade från sitt hem i Israel. Det har i sin tur också direkt motverkat en fredlig tvåstatslösning.

”Resultatet av svenska skattekronor såg vi i massakern den 7 oktober.”

Och även om man inte håller med om att vi bör strypa biståndet till UNRWA, bör man åtminstone kunna motivera varför Sverige ska vara den fjärde största biståndsgivaren i världen efter USA, Tyskland och EU. Varför ska lilla Sverige ge hutlösa miljardsummor till en organisation med högst tveksamt resultat?

Ett kvitto på att bistånd fungerar är att ett land utvecklas i positiv riktning. Exempelvis genom att folk blir mindre fattiga eller att landet utvecklas mot demokrati. De senaste 25 åren har Palestina har mottagit 36 miljarder kronor (!) i bistånd från Sverige. Men har det skapat välstånd? Fred? Demokrati?

Knappast. Resultatet av de svenska skattekronorna såg vi i massakern den 7 oktober.

Och om ett samhälle inte fungerar, trots decennier av miljardregn, bör man fråga sig varför. Kanske är det så att UNRWA bidrar till att elda på konflikten, snarare än att minska den? Kanske har våra skattepengar inte gynnat utveckling och minskad fattigdom, utan snarare gött splittring och terrorism.

Emma JaensonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons