"Tsaren har ingen tanke på fred”

Ledare Artikeln publicerades
Tsarens farbror, den starke Nikolaj Nikolajevitj, var en av de personer som avsattes av Rasputin.
Foto:Sylvia Asklöf Fortell
Tsarens farbror, den starke Nikolaj Nikolajevitj, var en av de personer som avsattes av Rasputin.

I vår är det 100 år sedan ryska revolutionen. Den blodiga omdaning vilken födde det kommunistiska Sovjet och som sedan formade så mycket av 1900-talets historia. Under sen vårvinter 1917 rapporterar BLT omfångsrikt om händelserna i Ryssland. Vi följer i revolutionens spår på ledarsidan, och skildrar delar av vad BLT skrev under den dramatiska perioden för exakt hundra år sedan.

Efter mordet på Rasputin är det tyst i BLT om händelseutvecklingen i Ryssland under några veckor.

Det är en smällkall januari 1917.

Det rapporteras avigt och rätt om kriget på kontinenten, ubåtskriget på haven med ingående telegram från Europas huvudstäder.

  Slagskepp sänks och efter "fasansfulla scener" flyter hundratals stelfrusna lik i land på Irlands nordostkust.

  Här i Blekinge skrivs det om behovet av lokala vägförbättringar på landsvägen mellan Karlskrona och Karlshamn, om småskolelärares pensioner och om remissdebatter i riksdagen angående rikets budget.

  I den ryska huvudstaden Petrograd (St. Petersburg) är det fortfarande några veckor kvar tills dess att textilarbeterskor går i strejk.

  Men det skakar under kejsardömets fötter. Mitt i den hårda vintern kungör därför den ryske kejsaren Nikolaj II att han är fast besluten att fortsätta kriget.

  Han citeras i BLT 23/1:

  '"Det ryska folket skall göra sin plikt till det yttersta utan att rygga för något offer".

  Rubriken lyder: Tsaren har ingen tanke på fred.

  Sedan kommer rubriken den 30 januari: ”Storfurst Nikolai blir Rysslands diktator?”

  Storfurst Nikolaj är tsarens farbror. Han har i början av kriget varit överbefälhavare över de ryska trupperna, och mycket populär i sin roll. Han har till och med varit så framgångsrik, att han kallas ”Nikolaj III” bakom den verklige kejsarens rygg.

  Nikolaj Nikolajevitj är en av de som har lett Rasputin till hovet, för ett tiotal år sedan, men är sedan några år också bitter fiende till både honom och tsarens hustru, Alexandra.

  Storfursten får behålla sin post som överbefälhavare till augusti 1915 (rysk tideräkning) då han tsaren avsätter honom och gör sig själv till ny överbefälhavare.

  Tsaren själv är en obeslutsam ledare. Detta sägs vara ett av de mest ödesdigra misstag som han gör under sina sista år vid makten.

  BLT 30 januari 1917: ”Det för några veckor sedan i svenska pressen framkomna meddelandet, att Ryssland skulle ha erhållit en diktator, får nu tyst bekräftelse i ryska tidningsmeddelanden. (...) Denna underrättelse har väckt det största uppseende i Ryssland. ”

  Artikeln visar sig, liksom mycket annat i rapporteringen kring revolutionen, inte stämma.

  Det tsar Nikolaj gör denna oroliga vårvinter, då mördare precis tagit Rasputin av daga, är att återutnämna storfurst Nikolaj till överbefälhavare, som för att återställa sitt misstag.

  Men det är för sent.

  Den ryska armén är ökänd för att ha usla resurser, knappt några uniformer eller ammunition, eller ens vapen och artilleri, och med obefintlig träning. Mellan 1915 och fram till januari 1917 dödas ett par miljoner ryssar vid fronten.

  Kejsarens ord om att det ryska folket ”inte ska väja för några offer” lär ha mottagits med avgrundsdjup bitterhet bland mannarna, både hemkomna och fortfarande ute i fält.

  Snart är tsarens tid vid makten över. Om bara några veckor kommer han tvingas till abdikation, både för sig själv och för sin trettonårige blödarsjuke son, Alexej.

  Ödets ironi ska komma att träda in. 1922, då tsaren och hela hans familj är ihjälskjutna och nedkastade i ett gruvschakt i Sibirien, utses Nikolaj Nikolajevitj av en grupp adelsmän i Vladivostok till Rysslands näste tsar.

  Men då har historiens tidvåg redan vräkt det gamla kejsarimperiet över ända.

  Lenins och Stalins tid står för tröskeln. Och sedan: Hitler.

  Revolution

  Storfurst Nikolaj Nikolajevitj

  *Var en av tsarens starka släktingar. Han var lång och bullrig och kallades Nikolaj III i hemlighet.

  *Vid revolutionen 1905 var han en av dem som tvingade kejsaren att skriva på det reformbeslut som bildade duman.

  *1922 utsågs han till Rysslands siste tsar av en samling adelsmän, tillbakatryckta till Vladivostok.

  *Han dog på franska rivieran 1929

  *Han återbegravdes i Moskva i maj 1915, och är alltså inte, som den övriga släkten, återbegravd i St. Petersburgs Peter-Paulkatedral.

  Visa mer...