Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Anders Gustafsson: Osmakligt och oriktigt av Greenpeace skylla skogsägarna för bränderna

Det moderna skogsbruket är inte förklaringen till varför det har brunnit så mycket i sommar. All skog, oavsett hur den är brukad, brinner när det är så torrt som det har varit nu. Det är osmakligt och oriktigt av Greenpeace att skylla skogsägarna för bränderna.
Anders GustafssonSkicka e-post
Publicerad 2 augusti 2018
Anders Gustafsson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Blekinge Läns Tidning politiska etikett är oberoende liberal.
Blir det tillräckligt torrt brinner all skog - oavsett skötselmetod.
Blir det tillräckligt torrt brinner all skog - oavsett skötselmetod.Foto: Maja Suslin/TT

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ungefär 25 000 hektar skog brunnit i Sverige den senaste tiden. Enligt Skogsstyrelsens beräkningar innebär det att cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter till ett totalt värde på drygt 900 miljoner kronor har brunnit upp.

För skogsägare som drabbats har alltså stora ekonomiska värden gått upp i rök. Men för de allra flesta skogsägare har skogen inte enbart ett ekonomiskt värde - utan i lika hög utsträckning ett emotionellt värde. Det är skog någons farfar planterat som nu har brunnit upp. Det är skog som någon skogsbonde själv har planterat som brunnit upp. Det är skog som skulle gå vidare till nästa generation som har brunnit upp.

Annons

Men att många skogsbönder runtom om i Sverige drabbats otroligt hårt av bränderna både emotionellt och ekonomiskt hindrar inte Greenpeace från att exploatera tragedin.

I en debattartikel menar Greenpeace att moderna avverkningsmetoder gör att det brinner lättare och mer i den svenska skogen (Aftonbladet den 1 augusti). Omfattningen av bränderna som härjat i sommar, har sin grund i modernt skogsbruk fortsätter Greenpeace som efterlyser inget mindre än ett stopp för modernt skogsbruk (vilket ett omedelbart stopp för trakthyggesbruk och markberedning innebär).

Men Greenpeace har tunt på fötter när de försöker påskina att det moderna skogsbruket, och därmed skogsbönderna, är orsaken till och omfattningen av sommarens bränder. För huvuddelen av den svenska skogen, oavsett skötselmetod, brinner - om det blir tillräckligt torrt.

I naturskogarna före människan började bruka skogen brann det dessutom betydligt mer - inte mindre än i dag. Och som bekant brinner enorma arealer naturskog upp med jämna mellanrum i länder som Ryssland och Kanada. När det blir så torrt som i sommar brinner nästan all skog - oavsett om det rör sig om produktionsskog eller naturskog.

Däremot kan det vara på sin plats att påpeka att det moderna skogsbrukets många enskilda grusvägar innebär att brandmän kan ta sig ut till bränder i skog och mark. Det är även längst dessa vägar många enskilda bönder nu i sommar har gjort heroiska insatser då de dragit fram med sina gödselsprutor omvandlade till brandsläckningsfordon. Och Tomas Lundmark, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU, menar i en intervju tvärtom att de välskötta svenska skogarna minskar - inte ökar - brandrisken eftersom skött skog innehåller mindre mängd död ved (P4 Västerbotten den 26 juli).

Till följd av klimatförändringarna kan vi vänta oss ett mer extremt väder med bland annat extremtorka. I det läget är det idiotiskt att, som Greenpeace vill, avveckla det moderna skogsbruket eftersom ett effektivt brukande av skogen är en del av en lösning på klimatkrisen. Genom att bygga i trä minskar användningen av koldioxidbovar som stål och betong samtidigt som koldioxid lagras i byggnadskonstruktioner. I skogen finns även alternativ till vårt oljeberoende.

Om detta borde Greenpeace berätta i stället för att osmakligt och oriktigt skylla skogsägarna och skogsbruket för bränderna.

Annons
Annons
Annons
Annons