Omvärlden bryr sig inte om politiskt prat

Ledare Artikeln publicerades

Under förra året utvidgade ett land i Europa sin yta genom att med militär makt ta en del av ett annat land. Vi talar givetvis om Ryssland som bedriver krig i Europa och uppvisar ett allt mer aggressivt beteende i vårt eget närområde med gränskränkningar, hot och omfattande militär upprustning. I december flög kärnvapenbärande bombflygplan av typen Tu-95 över Östersjön, ett uppträdande vi aldrig sett tidigare.

Samtidigt har vårt eget försvar genom en rad märkliga försvarsbeslut bantats förbi gränsen för vad som är rimligt för ett land med Sveriges storlek och geografiska läge. Våra politiker intecknade ”den eviga freden” och har under lång tid flyttat pengar från försvaret till andra utgiftsområden.

När trenden vände runt 2008 och omvärldsläget återigen försämrades så ville man inte se problemet. Fredrik Reinfeldt gick så långt att han omnämnde försvaret som ett särintresse, och under hans tid vid makten sjönk försvarsanslaget som andel av BNP från 1,5 procent till 1,15 procent trots påståenden om satsningar på försvaret.

  Att dessa så kallade satsningar ofta innebar halveringar av försvarsmaterielen ville man inte tala högt om.

  För något år sedan förklarade ÖB Sverker Göranson att Sverige endast kan försvaras på en plats, i en vecka. Ett besked som väckte försvarsdebatten till liv. Under konferensen Folk & Försvar i Sälen förra veckan blev det tydligt att alla partier förutom Miljöpartiet nu är överens om att vårt försvar är för svagt och måste förstärkas.

  Men trots klarspråket från ÖB och ökad försvarsvilja från politikerna så har det inte vidtagits några konkreta åtgärder. Allt bottnar i att våra politiker inte vill betala för vad ett relevant försvar kostar. Det blev väldigt tydligt då den föreslagna anslagsökningen om 5,5 miljarder kommer först år 2024, hela två mandatperioder bort.

  Men sanningen är att den summan understiger vad som krävs för att färdigställa det försvar som beställdes av politikerna redan år 2009, men som saknat finansiering. För att öka försvarsförmågan måste därför ytterligare miljardbelopp tillföras.

  I opposition var Socialdemokraternas Peter Hultqvist inte nådig mot Alliansens försvarspolitik och ”skönmålande” av läget. När han själv nu sitter som försvarsminister så har åtgärderna ändå uteblivit. I Sälen vägrade ministern att prata pengar med hänvisning till det kommande försvarsbeslutet i början av nästa år.

  Men den negativa omvärldsutvecklingen inväntar inte några framtida beslut och bryr sig föga om politiskt prat.

  ”Mycket verkstad och mindre snack” borde därför bli den nya devisen på försvarsdepartementet. Det är allvar nu.

  Niklas Wiklund är örlogskapten i flottan men skriver i egenskap av fri försvarsdebattör. Han har gjort sig känd i sociala medier under den numera i försvarskretsar kända pseudonymen Skipper. Niklas Wiklund kommer att skriva regelbundet på BLT:s ledarsida under 2015.