Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Nödvändigt beslut i Olofström

Respekten för yrkesprofessionen måste upprätthållas.
Ledare • Publicerad 3 april 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.
Foto: Fredrik Lund

I förra veckan beslutade socialnämnden i Olofströms kommun att förändra strukturen vad gäller sin socialjour. Miroslav Milurovic (S) har blivit fråntagen sitt uppdrag permanent. Milurovic har innehaft funktionen som jour under kvällar och helger i ungefär tio års tid.

Detta var det enda rimliga beslutet, både i den situation som uppkommit, men också rent allmänt. Om man som kommun vill ha en professionell socialjour och socialtjänst, går det inte att amatörer har hand om den typen av viktiga roller. Folkvalda politiker är (och ska vara) människor med olika bakgrunder, yrkesmässigt, utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt. Det innebär också att en folkvald måste inse när det är läge att ta hjälp av professionen. Det finns en gräns här som måste respekteras, om samarbetet i en kommun ska fungera. Politiker kan inte, och ska inte, ikläda sig roller som de inte är lämpade eller utbildade för. Att vara socialjour tillhör absolut den kategori av arbeten som man inte kan ta på sig som outbildad folkvald politiker. Det lämnar dessutom en oerhört dålig smak i munnen att en folkvald sitter på så mycket känslig kunskap om människor i bygden.

Annons

Ärendet i Olofström sätter fingret på hur delikat uppdelningen mellan politiker och tjänstemän är i en kommun. Det är lätt att det uppstår obalans åt ena eller andra hållet. Om en tjänstemannaorganisation är stark, kan politikerna känna sig hotade. Om politikerna vill lägga sig i tjänstemännens arbete för mycket kan tjänstemännen bli trängda och uppleva sig kontrollerade. Samarbetet måste bygga på respekt för varandras roller, vilket kan vara lättare sagt än gjort, inte minst då gränsdragningarna är svåra att helt klart definiera.

Därför är diskussionerna i Olofströms kommun nyttiga. Fler kommuner skulle må bra av att se över sina organisationer och hur folkvalda politiker förhåller sig till de opolitiska tjänstemännen och deras professioner. (De är ju som bekant många olika yrkeskategorier bland tjänstemännen.)

”Fler kommuner skulle säkert bra av att se över sina organisationer och hur folkvalda politiker förhåller sig till tjänstemännen.”

Just nu finns det ett förslag att Olofströms kommun permanent ska samarbeta med Kristianstads kommun angående jour utanför ordinarie arbetstider. Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet i mitten av april. Det är en viktig förändring. Och det enda rätta att göra, om kommunen själv inte mäktar med det uppdraget.

Sylvia Asklöf FortellSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons