Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Medborgare måste vara lika inför lagen

Sverige kan inte vara ett land som gör människor statslösa - och därmed rättslösa.
Publicerad 20 januari 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Likhet inför lagen
Likhet inför lagenFoto: Jeanette Larsson

Debatten om svenskt medborgarskap rullar vidare. Tidöpartierna öppnade i höstas för att göra personer statslösa. Sverigedemokraterna gick ett steg längre. I sitt principprogram lade de till följande stycke: ”Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör (...) kunna få sitt medborgarskap omprövat”.

Att ytterst basera ett medborgarskap på etnicitet är både farligt, amoraliskt, och bryter mot principen om likhet inför lagen.

Annons

I dag ställs inga extra krav på den som blir medborgare, som språkkrav eller kunskap om samhället. Det är otillräckligt. Den som blir medborgare i Sverige måste känna att han eller hon inträder i en tydlig samhällsgemenskap. Språket är en grund till det. Att ha kunskap om lagar och regler ger en förståelse för landet man bor i, förutsättningar till integration och känsla av lojalitet. Och för all del, som Ulf Kristersson var inne på i sitt tal häromsistens, en bättre vilja att försvara Sverige i tider av ofred.

Sverigedemokraternas initiativ i höstas följdes av att justitieminister Gunnar Strömmer (M) öppnade för att dra tillbaka medborgarskap även för de personer som inte har dubbelt medborgarskap, och som då i praktiken skulle göras statslösa.

I dag tillåter folkrätten att ett medborgarskap dras tillbaka om en individ har tillskansat sig medborgarskap på felaktiga grunder, genom mutor. Det är såklart helt rimligt - vi kan inte ha en situation där brottslighet exempelvis sätter i system att ordna svenska medborgarskap, vilka sedan inte kan reverseras. Eller att man medvetet uppger fel uppgifter vid sin ansökan.

Men det är också de enda fallen där det borde vara tillåtet. Att öppna för att dra tillbaka medborgarskapet för att någon som invandrat till Sverige ”svikit sina medborgerliga plikter” öppnar för ett rättsligt godtycke och risken att skapa gummilagar som inte håller i en rättsstat - gummilag i den bemärkelsen att betydelsen i den kan förskjutas över tid. Vad innebär det att svika sina medborgerliga rättigheter, i dag och i morgon? Det kan vara terroraktiviteter i dag, men vad innebär det i morgon? Att gå i fel demonstrationer?

Det bryter dessutom mot likheten inför lagen - medborgarskapet blir villkorat ytterst mot vilken etnisk bakgrund människor har. Det är förkastligt. Om vi inte ska ha ett a-lag och ett b-lag av medborgarskap måste ett erhållet medborgarskap stå fast. Och man kan framför allt inte stifta lagar som skulle gälla retroaktivt. Det strider mot all rättsprincip.

Sverige behöver i stället ta ett nytag kring synen på medborgarskap. Gör kraven på medborgarskap tydliga, vad som krävs för att vara svensk medborgare, vad som gäller i samhället, samt grundläggande kunskaper i svenska. Genomför grundliga personkontroller innan medborgarskap beviljas. Uppstår frågor - neka. Men när medborgarskapet har erhållits på rätta grunder ska det stå fast. Sverige kan inte vara ett land som gör människor statslösa - och därmed rättslösa.

Sylvia Asklöf FortellSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons